Navigācija

· Pašvaldība
    · Nolikums
    · Kontakti
    · Pārvaldes
    · Teritorijas plānojumi
    · Domes Lēmumi
    · Saistošie noteikumi
    · Deputāti
    · Komisijas
    · Komitejas
    · Nolikumi
    · Publiskais pārskats
    · Budžets
· Sociālais dienests
    · Darba laiki
    · Aktuālā informācija
    · Bukleti
· Novada Kartes
· Projekti
    · ESF
    · ERAF
    · LAT-LIT
    · EST-LAT-RUS
        · TRAFFIC
        · FORGET A HURRY
    · ELFLA
        · LAD
        · LEADER
    · KF
    · SFL
    · KPFI
    · Comenius
· Avīze
· Bibliotēkas
· Sports
· Tautas nami
· Bāriņtiesa
· Amatpersonu atalgojumi
· Slimnīca
· NVO
· epakalpojumi
· Statistika
· Lauku atbalsts
· VID informē
· Attīstības plānošana
· Pakalpojumi
· Būvvalde

Pēdējie raksti

Autorizācija

Lietotājvārds

Parole
Jūs neesiet reģistrējies?
Spiediet ŠEIT lai reģistrētos.

Aizmirsāt paroli?
Pieprasiet jaunu ŠEIT.

Fotogalerija

Tiešās saites

sadalestikls
KMMS
Malnava

Meži.lv
Kārsavas Jaunieši

E-iespējas
Latvijas Pašvaldību savienībai
Latgales plānošanas reģions

Rakstu arhīvs

Jauniešu programma „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai"

 

 

 

   Šī gada jūlijā SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" (LLKC) sāka
īstenot jaunu pasākumu – „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības uzsākšanai".
Tā mērķis ir lauku jauniešu aktivizēšana un iesaistīšana lauku uzņēmējdarbībā un
sabiedriskajā dzīvē.

   Tā kā šāds pasākums LLKC darbības ietvaros tiek īstenots pirmoreiz, noteiktas
pirmās divas pilotteritorijas: Ogre un Krāslava. Tajā varēja pieteikties jaunieši
vecumā no 18 līdz 30 gadiem, aizpildot un iesniedzot anketu LLKC konkrētās
teritorijas birojā.

   Atbalsts tiek sniegts divos posmos: apmācības un LLKC speciālistu konsultācijas,
kas visiem pasākumā iesaistītajiem jauniešiem ir bez maksas.

   Apmācības jauniešiem notiek divu dienu garumā, to laikā ar dažādām radošām
metodēm, diskusijām, darbu grupās un individuāli viņiem ir jāizdomā sava reāla
ideja, par to, ko vēlētos darīt laukos, lai varētu attīstīt uzņēmējdarbību, radītu darba
vietas sev un citiem, lai jauniešiem būtu vēlēšanās palikt laukos un iesaistīties lauku
sabiedriskajā dzīvē. Idejas var būt saistītas gan ar lauksaimniecības uzņēmumu
dibināšanu, gan dažādu sabiedrisko aktivitāšu veicināšanu.

   No jauniešu anketām var secināt, ka viņi ar apmācībām ir apmierināti, īpaši patikusi
iespēja darboties praktiski, iesaistīties diskusijās par lauku attīstību, kā arī iepazīties ar
kāda jaunā lauksaimnieka un NVO dalībnieka praktisko pieredzi. Jaunieši ieteica rīkot
šādas apmācības plašākā mērogā.

   Pasākuma otrajā posmā jaunieši var saņemt LLKC biroju speciālistu (piemēram,
ekonomistu un grāmatvežu) konsultācijas, lai savas idejas sekmīgi pārvērstu projektos
un biznesa plānos un sagatavotu līdz stadijai, kad tos var iesniegt, piemēram, Lauku
atbalsta dienestam vai kādai no bankām kredīta pieprasījumam. Konsultācijas izmanto
trīs jaunieši, kas piedalījās mācībās.

   Vēl šogad šis pasākums tiek īstenots arī Rēzeknes un Jelgavas novadā.

Ielādes laiks: 0.03 sekundes
13,724,746 Unikāli apmeklētāji