Navigācija

· Pašvaldība
    · Nolikums
    · Kontakti
    · Pārvaldes
    · Teritorijas plānojumi
    · Domes Lēmumi
    · Saistošie noteikumi
    · Deputāti
    · Komisijas
    · Komitejas
    · Nolikumi
    · Publiskais pārskats
    · Budžets
· Sociālais dienests
    · Darba laiki
    · Aktuālā informācija
    · Bukleti
· Novada Kartes
· Projekti
    · ESF
    · ERAF
    · LAT-LIT
    · EST-LAT-RUS
        · TRAFFIC
        · FORGET A HURRY
    · ELFLA
        · LAD
        · LEADER
    · KF
    · SFL
    · KPFI
    · Comenius
· Avīze
· Bibliotēkas
· Sports
· Tautas nami
· Bāriņtiesa
· Amatpersonu atalgojumi
· Slimnīca
· NVO
· epakalpojumi
· Statistika
· Lauku atbalsts
· VID informē
· Attīstības plānošana
· Pakalpojumi
· Būvvalde

Pēdējie raksti

Autorizācija

Lietotājvārds

Parole
Jūs neesiet reģistrējies?
Spiediet ŠEIT lai reģistrētos.

Aizmirsāt paroli?
Pieprasiet jaunu ŠEIT.

Fotogalerija

Tiešās saites

sadalestikls
KMMS
Malnava

Meži.lv
Kārsavas Jaunieši

E-iespējas
Latvijas Pašvaldību savienībai
Latgales plānošanas reģions

Rakstu arhīvs

Mežvidu pamatskolas skolēni ekskursijā Siguldā.

 

Otro gadu Mežvidu pamatskolas skolēni piedalījās Monreālas Latviešu sabiedriskā centra un Vītolu fonda ekskursiju projektu konkursā „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi!”

Projekta mērķi- veicināt Latvijas vēstures izzināšanu ārpusklases pasākumos; motivēt skolēnus padziļināti izzināt Latvijas vēsturi, kā arī sekmēt Latvijas vēstures, kā mācību priekšmeta, prestiža celšanu sabiedrībā.

Konkursam tika iesniegti 165 darbi no visas Latvijas, no tiem tika  atbalstīti  80, tajā skaitā arī Mežvidu pamatskolas projekts.

30.aprīlī Mežvidu pamatskolas skolēni devās ekskursijā uz Siguldu ar mērķi nostiprināt Latvijas vēstures stundās iegūtās zināšanas, iepazīstoties ar Latvijas mērogam unikālām liecībām par Livoniju.

Lai sasniegtu mērķi, tika izvirzīti uzdevumi un izstrādāts ekskursijas maršruts kopā ar „Siguldas Attīstības aģentūru”.

Siguldā mūs sagaidīja gids...un ceļojums pa skaisto pilsētu ar vēsturiskām vietām varēja sākties!

Viens no uzdevumiem bija Livonijas ordeņa Siguldas pilī uzzināt par Livonijas ordeņa ikdienu.

No gida stāstījuma uzzinājām, ka Livonijas ordeņa Siguldas pils celta 1207.gadā kā kastelas veida cietoksnis (kvadrātisks četru korpusu bloks ar iekšējo pagalmu), vēlāk pārbūvēta par konventa tipa būvi. Skolēniem tika dota iespēja uzkāpt Galvenajā vārtu tornī, apskatīt iekštelpas un, gida iedrošinātiem, uzvilkt bruņukreklus un ķiveres, paņemt rokās īstus zobenus.

Šeit atrodas estrāde, kur tiek organizēti Siguldas Opermūzikas svētki. Paveras brīnišķīgs skats pāri Gaujai uz Turaidas pili un uz Krimuldas muižu.

Braucot ar autobusu, vērojām skaisto Siguldas apkārtni, parkus. Uzzinājām, ka par godu Siguldas 808. gadadienai pilsētas skvērā uzstādītas trīs izkaltas atslēgas, kuras simbolizē 3 pilis- Sateseli

( valdīja lībiešu valdnieks Dabrelis), Kubeseli ( Kaupo tēva pils) un Turaidu(valdīja Kaupo- Turaidas līvu valdnieks); vērojām 2007.gadā atklāto Spieķu parku, kas ir veltījums Siguldas populārākajam suvenīram – spieķim.

Brauciens vagoniņā pavēra skatu uz ainavu pār Gaujas ieleju, Turaidas pili, Krimuldas muižu un Siguldas bobsleja trasi. Vērojām, ka pa šoseju brauc mūsu autobuss,un, lai gan gids apgalvoja, ka viņi ar autobusu būšot pirmie Gaujas otrajā krastā, tomēr ar vagoniņu sanāca ātrāk!

 Krimuldas muižas ēka celta ap 1822.gadu, piederēja firstam Līvenam. Apskatījām pārvaldnieka māju, Šveices tipa mājas. Pašlaik muižā darbojas rehabilitācijas centrs.

Pie Baltijas lielākās alas,Gūtmaņa alas, noklausījāmies leģendu par Turaidas Rozi, izstaigājām alu, lasījām uzrakstus pat no 17.gadsimta. Uzzinājām, ka alas avotiņam piemītot spēja dziedināt!

Neviens īsti nezina, kur ir apglabāta Turaidas Roze, bet leģenda stāsta, ka uz viņas kapa tikusi iestādīta liepa. Mūsdienās no liepas palicis pāri resns stumbrs. Pakavējāmies arī pie Turaidas Rozes kapa.

Turaida – „Dieva dārzs”( tulkojumā no senās lībiešu valodas) sagaidīja  mūs ar saulē apmirdzētu Galveno torni . Uzkāpšanā tajā - tas ir nieks bērniem, jo visiem gribējās  paskatīties pa torņa augšējiem lodziņiem un pamāt lejā stāvošajiem.

Turpinājām ekskursiju nu jau Rietumu korpusā, iepazināmies ar ekspozīciju „Turaida Rīgas arhibīskapijas sastāvā”. Turaidas muzejrezervāts piedāvā izglītojošās programmas. Skolēni piedalījās programmā „Ciemos pie Turaidas fogta”. Tā bija vienreizēja iespēja nokļūt 16.gadsimtā! Neaizmirstama būs tikšanās ar fogtu jeb pils pārvaldnieku, iespēja pārģērbties par bruņinieku vai zemnieku, dāmu vai saimnieci, iemācīties pareizi paklanīties fogtam, pasniegt dāvanas vai nodevas,  kā arī apgūt seno rakstību uz vaska tāfelītēm un  dokumentā.

Ekskursijas diena bija piepildīta, interesanta. Par mūsu,28 ekskursantu, aizvešanu uz Siguldu un atvešanu atpakaļ  lielu paldies sakām mūsu šoferim Aivaram Urtānam. 

 

Rita Pintāne, Mežvidu pamatskolas skolotāja

Otro gadu Mežvidu pamatskolas skolēni piedalījās Monreālas Latviešu sabiedriskā centra un Vītolu fonda ekskursiju projektu konkursā „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi!”

Projekta mērķi- veicināt Latvijas vēstures izzināšanu ārpusklases pasākumos; motivēt skolēnus padziļināti izzināt Latvijas vēsturi, kā arī sekmēt Latvijas vēstures, kā mācību priekšmeta, prestiža celšanu sabiedrībā.

Konkursam tika iesniegti 165 darbi no visas Latvijas, no tiem tika  atbalstīti  80, tajā skaitā arī Mežvidu pamatskolas projekts.

30.aprīlī Mežvidu pamatskolas skolēni devās ekskursijā uz Siguldu ar mērķi nostiprināt Latvijas vēstures stundās iegūtās zināšanas, iepazīstoties ar Latvijas mērogam unikālām liecībām par Livoniju.

Lai sasniegtu mērķi, tika izvirzīti uzdevumi un izstrādāts ekskursijas maršruts kopā ar „Siguldas Attīstības aģentūru”.

Siguldā mūs sagaidīja gids...un ceļojums pa skaisto pilsētu ar vēsturiskām vietām varēja sākties!

Viens no uzdevumiem bija Livonijas ordeņa Siguldas pilī uzzināt par Livonijas ordeņa ikdienu.

No gida stāstījuma uzzinājām, ka Livonijas ordeņa Siguldas pils celta 1207.gadā kā kastelas veida cietoksnis (kvadrātisks četru korpusu bloks ar iekšējo pagalmu), vēlāk pārbūvēta par konventa tipa būvi. Skolēniem tika dota iespēja uzkāpt Galvenajā vārtu tornī, apskatīt iekštelpas un, gida iedrošinātiem, uzvilkt bruņukreklus un ķiveres, paņemt rokās īstus zobenus.

Šeit atrodas estrāde, kur tiek organizēti Siguldas Opermūzikas svētki. Paveras brīnišķīgs skats pāri Gaujai uz Turaidas pili un uz Krimuldas muižu.

Braucot ar autobusu, vērojām skaisto Siguldas apkārtni, parkus. Uzzinājām, ka par godu Siguldas 808. gadadienai pilsētas skvērā uzstādītas trīs izkaltas atslēgas, kuras simbolizē 3 pilis- Sateseli

( valdīja lībiešu valdnieks Dabrelis), Kubeseli ( Kaupo tēva pils) un Turaidu(valdīja Kaupo- Turaidas līvu valdnieks); vērojām 2007.gadā atklāto Spieķu parku, kas ir veltījums Siguldas populārākajam suvenīram – spieķim.

Brauciens vagoniņā pavēra skatu uz ainavu pār Gaujas ieleju, Turaidas pili, Krimuldas muižu un Siguldas bobsleja trasi. Vērojām, ka pa šoseju brauc mūsu autobuss,un, lai gan gids apgalvoja, ka viņi ar autobusu būšot pirmie Gaujas otrajā krastā, tomēr ar vagoniņu sanāca ātrāk!

Krimuldas muižas ēka celta ap 1822.gadu, piederēja firstam Līvenam. Apskatījām pārvaldnieka māju, Šveices tipa mājas. Pašlaik muižā darbojas rehabilitācijas centrs.

Pie Baltijas lielākās alas,Gūtmaņa alas, noklausījāmies leģendu par Turaidas Rozi, izstaigājām alu, lasījām uzrakstus pat no 17.gadsimta. Uzzinājām, ka alas avotiņam piemītot spēja dziedināt!

Neviens īsti nezina, kur ir apglabāta Turaidas Roze, bet leģenda stāsta, ka uz viņas kapa tikusi iestādīta liepa. Mūsdienās no liepas palicis pāri resns stumbrs. Pakavējāmies arī pie Turaidas Rozes kapa.

Turaida – „Dieva dārzs”( tulkojumā no senās lībiešu valodas) sagaidīja  mūs ar saulē apmirdzētu Galveno torni . Uzkāpšanā tajā - tas ir nieks bērniem, jo visiem gribējās  paskatīties pa torņa augšējiem lodziņiem un pamāt lejā stāvošajiem.

Turpinājām ekskursiju nu jau Rietumu korpusā, iepazināmies ar ekspozīciju „Turaida Rīgas arhibīskapijas sastāvā”. Turaidas muzejrezervāts piedāvā izglītojošās programmas. Skolēni piedalījās programmā „Ciemos pie Turaidas fogta”. Tā bija vienreizēja iespēja nokļūt 16.gadsimtā! Neaizmirstama būs tikšanās ar fogtu jeb pils pārvaldnieku, iespēja pārģērbties par bruņinieku vai zemnieku, dāmu vai saimnieci, iemācīties pareizi paklanīties fogtam, pasniegt dāvanas vai nodevas,  kā arī apgūt seno rakstību uz vaska tāfelītēm un  dokumentā.

Ekskursijas diena bija piepildīta, interesanta. Par mūsu,28 ekskursantu, aizvešanu uz Siguldu un atvešanu atpakaļ  lielu paldies sakām mūsu šoferim Aivaram Urtānam. 

                                                                                    Rita Pintāne, Mežvidu pamatskolas skolotāja

Ielādes laiks: 0.10 sekundes
13,884,366 Unikāli apmeklētāji