Navigācija

· Pašvaldība
    · Nolikums
    · Kontakti
    · Pārvaldes
    · Teritorijas plānojumi
    · Domes Lēmumi
    · Saistošie noteikumi
    · Deputāti
    · Komisijas
    · Komitejas
    · Nolikumi
    · Publiskais pārskats
    · Budžets
· Sociālais dienests
    · Darba laiki
    · Aktuālā informācija
    · Bukleti
· Novada Kartes
· Projekti
    · ESF
    · ERAF
    · LAT-LIT
    · EST-LAT-RUS
        · TRAFFIC
        · FORGET A HURRY
    · ELFLA
        · LAD
        · LEADER
    · KF
    · SFL
    · KPFI
    · Comenius
· Avīze
· Bibliotēkas
· Sports
· Tautas nami
· Bāriņtiesa
· Amatpersonu atalgojumi
· Slimnīca
· NVO
· epakalpojumi
· Statistika
· Lauku atbalsts
· VID informē
· Attīstības plānošana
· Pakalpojumi
· Būvvalde

Pēdējie raksti

Autorizācija

Lietotājvārds

Parole
Jūs neesiet reģistrējies?
Spiediet ŠEIT lai reģistrētos.

Aizmirsāt paroli?
Pieprasiet jaunu ŠEIT.

Rakstu arhīvs

Tematiskā pēcpusdiena ar internacionālu garšu!

Galvenie attēli: lejupielde.png

Galvenie attēli: img_5349.jpg

Trešdien, 28. oktobrī notika "Tematiskā vakara pēcpusdiena". Pēcpusdienas galvenais  Solvita Dzērkale, kura dalījās savā gan darba, gan vienkārši aktīvas Kārsavas novada jaunietes pieredzē. Tomēr šīs pēcpusdienas galvenā tēma iegūs Spāņu pēcgaršu, jo Solvita stāstīts par savu pieredzi Spānijā, kur viņa oktobra mēnesī apmeklēja apmācības, kas veltītas tieši Jaunatnes lietu speciālistiem. p.s. Bija arī spāņu gardumi!!!

 

No 2015. gada 5.-9.oktobrim Kārsavas novada jaunatnes lietu speciāliste Solvita Dzērkale  kopā ar Smiltenes novada sociālo darbinieci Ilzi Mizi, piedalījās ES programmā “Erasmus + :Jaunatne darbībā” apmācību kursā “Appetiser” Spānijas pilsētā Mollinā.  Apmācībās piedalījās 22 dalībnieki, kas pārstāvēja 10 dalībvalstis (Beļģija, Čehija, Francija, Latvija, Lietuva, Polija, Turcija, Spānija, Zviedrija un Lielbritānija), kā arī divi ļoti kompetenti apmācību vadītāji no Turcijas un Dānijas. Dalībnieku profili bija ļoti bagāti un dažādi – te apvienojās jau pieredzes bagāti starptautisko projektu īstenotāji ar tiem, kam šī pieredze vēl nemaz nav, profesionālajā ziņā, tika pārstāvēti dažādi jomu speciālisti – projektu vadītāji, sociālie darbinieki, mentori, skolotāji, jaunatnes lietu speciālisti.

Apmācības tika veidotas, lai sniegtu pozitīvu pirmo pieredzi starptautiskajā jaunatnes darbā, kā arī lai motivētu dalībniekus izmantot programmas “Erasmus+ Jaunatnes darbībā” piedāvātās iespējas. Aktivitātes ļāva vairāk iepazīt citu dalībnieku pārstāvētās organizācijas un to darbības jomas, šī informācija lieti noder pie partneru izvēles starptautiskajiem jauniešu projektiem.

Galvenie attēli: 4.jpg

Kā vienu no potenciālajiem sadarbības partneriem varētu kļūt Francijas pārstāve Adelina Nguena, kur pārstāvēja NICOLA ARTS, viņi šķita pievilcīgi ar saviem mākslas jomu projektiem vietējā mērogā. Spānijas pārstāve Elena Delgado stāstīja par savu organizāciju, kas pēc būtības ir ļoti līdzīga jauniešu biedrības “Pūga” gan veikto pasākumu un projektu jomā, gan interesēs. Jonathana Coomana no Beļģijas pārstāvētās organizācijas “Karavaan vzw” rīkotās aktivitātes sniedza lietderīgas idejas vietējām aktivitātēm. Svarīgi būtu pieminēt arī Zviedrijas pārstāves – Alenu Ipavonu un Tatsianu Bauderi, kuras organizē starptautiskus projektus un apmācības ne tikai Eiropas reģionā, bet arī ārpus tā, kā piemēru var minēt projektu ar Indonēziju un Brazīliju. Viņu pieredzes stāsti un sniegtās zināšanas bija lietderīgas, vēlos pieminēt, ka ar Alenu Ipavonu tiek uzturēti kontakti un viņa labprāt dalās savā pieredzē.

 Piedāvātā iespēja, uzzināt vairāk par katru pārstāvēto valsti, sniedza priekšstatu un redzējumu par pārstāvēto kultūru dažādību un unikalitāti. Dažādās aktivitātes deva priekšstatu par neformālo izglītību un starpkultūru mācīšanos, ļāva dalīties pieredzē ar citu valstu pārstāvjiem par jauniešu aktivitātēm vietējā līmenī, kā arī atklāt kādas iespējas starptautiskajām aktivitātēm sniedz jauniešu programmas. Veidojot darba grupas, strādājot ar sevi un pilnveidojot savstarpējo komunikāciju, noritējušās apmācībās dalībnieki spēja ne tikai teorētiski iepazīties ar programmu, bet arī praktiskos uzdevumos izspēlēt situācijas, ar kādām nāktos saskarties starptautisko projektu veikšanas laikā. Intensīvā mācību procesa laikā tika atvēlēts laiks arī Spānijas pilsētas Antequera apskatei, -izbaudīt tās arhitektūras un tūrisma apskates objektus, iepazīt vietējo kultūru un virtuves dažādību.

Galvenie attēli: 6.jpg

Galvenie attēli: 22.jpg

 Tā kā šī apmācību programma “Appetiser” noris jau 11 gadu, tas pierāda, ka šāds koncepts ir rezultatīvs un sniedz nepieciešamo informāciju un pieredzi produktīvā līmenī. Tā kā apmācību programma tiek veidota ar mērķi iepazīstināt un motivēt darboties šajā jomā, uzskatu, ka apmācībās gūto pieredzi lieti varēs pielietot darbā.

Galvenie attēli: 49.jpg

Kārsavas novada jaunatnes lietu speciāliste Solvita Dzērkale

Ielādes laiks: 0.04 sekundes
13,756,637 Unikāli apmeklētāji