Navigācija

· Pašvaldība
    · Nolikums
    · Kontakti
    · Pārvaldes
    · Teritorijas plānojumi
    · Domes Lēmumi
    · Saistošie noteikumi
    · Deputāti
    · Komisijas
    · Komitejas
    · Nolikumi
    · Publiskais pārskats
    · Budžets
· Sociālais dienests
    · Darba laiki
    · Aktuālā informācija
    · Bukleti
· Novada Kartes
· Projekti
    · ESF
    · ERAF
    · LAT-LIT
    · EST-LAT-RUS
        · TRAFFIC
        · FORGET A HURRY
    · ELFLA
        · LAD
        · LEADER
    · KF
    · SFL
    · KPFI
    · Comenius
· Avīze
· Bibliotēkas
· Sports
· Tautas nami
· Bāriņtiesa
· Amatpersonu atalgojumi
· Slimnīca
· NVO
· epakalpojumi
· Statistika
· Lauku atbalsts
· VID informē
· Attīstības plānošana
· Pakalpojumi
· Būvvalde

Pēdējie raksti

Autorizācija

Lietotājvārds

Parole
Jūs neesiet reģistrējies?
Spiediet ŠEIT lai reģistrētos.

Aizmirsāt paroli?
Pieprasiet jaunu ŠEIT.

Fotogalerija

Tiešās saites

sadalestikls
KMMS
Malnava

Meži.lv
Kārsavas Jaunieši

E-iespējas
Latvijas Pašvaldību savienībai
Latgales plānošanas reģions

Rakstu arhīvs

Raksti: Projekti - ERAF

Noslēdzies projekts „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Kārsavas novadā”

untitled-1_01

Projekta mērķis - paaugstināt Kārsavas novada teritorijā piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākam sabiedrības lokam, nodrošinot piekļuvi publiskās pārvaldes, komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos, kultūras procesos un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti.  

Projekta izmaksas: Projekta kopējās izmaksas 29080,09 EURO, t.sk. ERAF finansējums 21932.92 EURO, Valsts budžeta finansējums 967.63 EURO, pašvaldības līdzfinansējums 6179.54 EURO.


Kārsavā uzsākta projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Kārsavas novadā” realizācija

untitled-1_01

Kārsavas novada pašvaldība uzsāk projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Kārsavas novadā” īstenošanu. Projekta mērķis ir sniegt iespēju plašam sabiedrības lokam piekļūt internetam teritorijās, kas ir sabiedrības un kultūras centri. Izvēlētās vietas PIPP projekta realizācijai pārklāj visu novada teritoriju un ir atlasītas balstoties uz sabiedrības viedokli un pašvaldības speciālistu vērtējumu. Tiek plānots interneta pieejas punktus aprīkot ar attiecīgu pazīšanās zīmi, kas būtu atpazīstama ne tikai novada iedzīvotājiem, bet arī viesiem un tūristiem un kas apzīmētu brīvu pieeju publiskajam interneta tīklam. Uz doto brīdi ir jau testa režīmā pieejami vairāki bezmaksas Wi-Fi piekļuves punkti, tai skaitā internets pie Kārsavas strūklakas.

Attēli rakstiem: pipp-struklaka.jpg


Kārsavas novada Salnavas ciemā pabeigti ūdenssaimniecības attīstības projekta būvdarbi.

untitled-1_01

Kārsavas novada Salnavas pagasta Salnavas ciemā ir noslēgušies Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Kārsavas novada Salnavas pagasta Salnavas ciemā” (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/070/095) ietvaros veiktie ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbi.

Projekta ietvaros tika izbūvēts ūdensvads sistēmas sacilpošanai un paplašināšanai 122 metru garumā, rekonstruēti ūdensapgādes tīkli 1802,33 metru garumā un veikta notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar maksimālo jaudu Q=50 m3/dnn rekonstrukcija. Rekonstrukcijas ietvaros izbūvēta  1 kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas. Projekta ietvaros rekonstruēti un paplašināti kanalizācijas tīkli 1571,48 m garumā un spiedvadu izbūve – 119,85 metru garumā.


Kārsavas novada Mērdzenes ciemā pabeigti ūdenssaimniecības attīstības projekta būvdarbi.

untitled-1_01

Kārsavas novada Mērdzenes pagasta Mērdzenes ciemā ir noslēgušies Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Kārsavas novada Mērdzenes pagasta Mērdzenes ciemā” (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/069/025) ietvaros veiktie ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbi.

Projekta ietvaros tika izbūvēts ūdensvads sistēmas sacilpošanai un paplašināšanai 176 metru garumā, rekonstruēti ūdensapgādes tīkli 1396,37 metru garumā un veikta notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar maksimālo jaudu Q=50 m3/dnn rekonstrukcija. Rekonstrukcijas ietvaros Meža ielas un centra rajonā izbūvētas 3 kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas. Projekta ietvaros rekonstruēti un paplašināti kanalizācijas tīkli 1882,30 m garumā un spiedvadu izbūve – 425.48 metru garumā.


Projekts „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Kārsavas novadā”, Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/058/036

untitled-1_01

Darbības programma: Infrastruktūra un pakalpojumi.

 

Projekta mērķis:  paaugstināt Kārsavas novada teritorijā piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākam sabiedrības lokam, nodrošinot piekļuvi publiskās pārvaldes, komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos, kultūras procesos un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti.


Noslēdzas ERAF projekts „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un vides pieejamības uzlabošana Anitas Vorkales ģimenes ārsta praksē”

untitled-1_01

Projekts aizsākās 2011. gadā.

Tā ietvaros bija paredzēts atjaunot prakses aprīkojumu un  iegādāties medicīniskās ierīces, jaunu datortehniku, mēbeles, kā arī uzlabot ieeju prakses telpās.

Visus iepirkumus veica centralizēti CFLA, izņemot būvdarbu veikšanu, kuru īstenošana arī galvenokārt iekavēja projekta realizāciju.

 Diemžēl konkursam ar tik mazu finansējumu nepieteicās lielas būvfirmas. Tādēļ nācās ilgi gaidīt, kamēr tika grozīti MK noteikumi, lai iepirkumu par būvdarbu veikšanu varētu veikt paši ģimenes ārsti, un tikai 2014.gadā sākās aktīva projekta šīs sadaļas realizācija.


Ūdenssaimniecības attīstība Kārsavas novada Salnavas pagastā

untitled-1_01

Pašlaik notiek intensīva būvniecība Kārsavas novada pašvaldības īstenotā projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/070/095 "Ūdenssaimniecības attīstība Kārsavas novada Salnavas pagasta Salnavas ciemā” ietvaros.

Turpinās aprīlī uzsāktie ūdensapgādes tīklu izbūves un rekonstrukcijas, kā arī ūdensapgādes objektu rekonstrukcijas darbi. Būvniecības līguma ietvaros, saskaņā ar tehnisko projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Kārsavas novada Salnavas pagasta Salnavas ciemā", tiek veikta

 • Ūdensvada izbūve sistēmas sacilpošanai un paplašināšanai, L=110 m
  • Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, L=1520 m
  • Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, Q=50 m3/dnn
  • Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija:

          Kanalīzācijas tīkli, L=1401 m

          Spiedvada izbūve, L=250 m

          Kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas izbūve, 1 kompl.


Pašlaik notiek intensīva būvniecība Kārsavas novada pašvaldības īstenotā projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/069/025 "Ūdenssaimniecības attīstība Kārsavas novada Mērdzenes pagasta Mērdzenes c

untitled-1_01

Turpinās aprīlī uzsāktie ūdensapgādes tīklu izbūves un rekonstrukcijas, kā arī ūdensapgādes objektu rekonstrukcijas darbi. Būvniecības līguma ietvaros, saskaņā ar tehnisko projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Kārsavas novada Mērdzenes pagasta Mērdzenes ciemā", tiek veikta

 • Ūdensvada izbūve sistēmas sacilpošanai un paplašināšanai, L=170 m
 • Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, L=1350 m
 • Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, Q=50 m3/dnn
 • Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija:

Meža ielas apbūves rajona pārslēgšana uz NAI

            Pašteces vadu izbūve, L=425 m

            Spiedvada izbūve, L=10 m

            Kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas izbūve, 1 kompl.

Tīklu rekonstrukcija Centrā, L=620 m

 • Kanalizācijas sistēmas paplašināšana, L=1110 m

Pašlaik notiek intensīva būvniecība Kārsavas novada pašvaldības īstenotā projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/070/095 „Ūdenssaimniecības attīstība Kārsavas novada Salnavas pagasta Salnavas ciemā”

untitled-1_01

Turpinās aprīlī uzsāktie ūdensapgādes tīklu izbūves un rekonstrukcijas, kā arī ūdensapgādes objektu rekonstrukcijas darbi. Būvniecības līguma ietvaros, saskaņā ar tehnisko projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Kārsavas novada Salnavas  pagasta Salnavas ciemā", tiek veikta ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas izbūve, kanalizācijas spiedvada izbūve un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija. Jūlija beigās tika veikti būvdarbi 58.8% apmērā no būvdarbu kopējā apjoma.


Uzsākta Ūdenssaimniecības attīstības projektu ieviešana Kārsavas novadā

untitled-1_01

Šī gada 15.aprīlī notika projektu atvēršanas darba grupas sanāksme un ir saņemtas būvatļaujas, kas ļauj uzsākt Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” finansēto projektu ieviešanu Kārsavas novada Mērdzenes un Salnavas pagastos.


ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA KĀRSAVAS NOVADĀ

untitled-1_01

Kārsavas novada pašvaldība laika posmā no 2012.  gada, sadarbībā ar SIA “Profin” ir izstrādājusi Tehniski ekonomiskos pamatojumus Mērdzenes un Salnavas pagastu pārvaldēm ūdenssaimniecības uzlabošanai un iesniegusi projektu pieteikumus. Saskaņā ar Iepirkumu procedūru šī gada augustā tika noslēgti līgumi ar SIA” Inženierprojekti videi” par Tehnisko projektu izstrādi, kuru izstrādes gaitā notika:

- Inženiertopogrāfijas izstrāde

- Tehnisko noteikumu saņemšana

- Esošās situācijas apsekošana

- Skiču projekta izstrāde un saskaņošana ar Pasūtītāju

- Tehniskā projekta saskaņošana ar zemes īpašniekiem

- Tehniskā projekta izstrāde un saskaņošana ar Pasūtītāju

- Tehniskā projekta saskaņošana valsts un pašvaldības instancēs

- Tehniskā projekta ekspertīze

- Būvvaldes akcepta saņemšana

- Projekta nodošana Pasūtītājam.


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības ielā 74c, Kārsavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

es-eraf-liaa_378x80

     SIA "Kārsavas namsaimnieks" (vienotais reģistrācijas Nr.56803002941, adrese: Vienības       ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā, LV-5717)  2011.gada 29.decembrī ir noslēgusi  līgumu       Nr. L-DMS-11-0347 ar v/a Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra par projekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības ielā 74c, Kārsavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (identifikācijas DMS/3.4.4.1.0/11/09/183) īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas  reģionālās attīstības  fonds.

      Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 102 172,48, ( viens simts divi tūkstoši viens simts septiņdesmit divi lati 48 santīmi), no tām  attiecināmās izmaksas- Ls 67 547,93 (sešdesmit septiņi tūkstoši pieci simti četrdesmit setiņi lati 93 santīmi) .

Eiropas regionālās attīstības fonda finansējums- ne lielāks kā Ls 33 773,96 ( trīsdesmit trīs tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs lati 96 santīmi), daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpāsnieku līdzfinansējums- Ls 33773,97 ( trīsdesmit trīs tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs lati 97 santīmi).


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības ielā 76b, Kārsavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

es-eraf-liaa_378x80

     SIA "Kārsavas namsaimnieks" (vienotais reģistrācijas Nr.56803002941, adrese: Vienības       ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā, LV-5717)  2011.gada 29.decembrī ir noslēgusi  līgumu            Nr. L-DMS-11-0348 ar v/a Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra par projekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības ielā 76b, Kārsavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (identifikācijas DMS/3.4.4.1.0/11/09/185) īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas  reģionālās attīstības  fonds.

      Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 122 184,46, ( viens simts divdesmit divi tūkstoši viens simts astoņdesmit četri  lati 46 santīmi), no tām  attiecināmās izmaksas- Ls 81 701,20 (astoņdesmit viens  tūkstotis  septiņi  simti viens lats 20 santīmi) .

Eiropas regionālās attīstības fonda finansējums- ne lielāks kā Ls 40 850,60 ( četrdesmit tūkstoši astoņi  simti piecdesmit lati 60 santīmi), daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpāsnieku līdzfinansējums- Ls 40 850,60 ( četrdesmit tūkstoši astoņi  simti piecdesmit lati 60 santīmi).


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības ielā 74a, Kārsavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

es-eraf-liaa_378x80

     SIA "Kārsavas namsaimnieks" (vienotais reģistrācijas Nr.56803002941, adrese: Vienības       ielā 53, Kārsavā, Kārsavas novadā, LV-5717)  2011.gada 29.decembrī ir noslēgusi  līgumu            Nr. L-DMS-11-0349 ar v/a Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra par projekta "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības ielā 74a, Kārsavā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (identifikācijas DMS/3.4.4.1.0/11/09/184) īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas  reģionālās attīstības  fonds.

      Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 132 484,71, ( viens simts trīsdsmit  divi tūkstoši četri  simti  astoņdesmit četri  lati 71 santīms), no tām  attiecināmās izmaksas- Ls 99 894,02 (deviņdesmit deviņi  tūkstoši astoņi  simti deviņdesmit četri lati 2 santīmi) .

Eiropas regionālās attīstības fonda finansējums- ne lielāks kā Ls 49 947,01 ( četrdesmit deviņi tūkstoši deviņi  simti četrdesmit septiņi  lati 1 santīmi), daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpāsnieku līdzfinansējums- Ls 49 947,01 ( četrdesmit deviņi tūkstoši deviņi  simti četrdesmit septiņi  lati 1 santīmi).


Noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta „Vienības ielas rekonstrukcija Kārsavas pilsētā” Nr. 3DP/3.2.1.2.0./10APIA/SM/004 īstenošanu Nr. SM2010/-42

articles: eraf.pngarticles: es.png

Noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta „Vienības ielas rekonstrukcija Kārsavas pilsētā” Nr. 3DP/3.2.1.2.0./10APIA/SM/004 īstenošanu Nr. SM2010/-42

Ielādes laiks: 0.04 sekundes
13,749,308 Unikāli apmeklētāji