Navigācija

· Pašvaldība
    · Nolikums
    · Kontakti
    · Pārvaldes
    · Teritorijas plānojumi
    · Domes Lēmumi
    · Saistošie noteikumi
    · Deputāti
    · Komisijas
    · Komitejas
    · Nolikumi
    · Publiskais pārskats
    · Budžets
· Sociālais dienests
    · Darba laiki
    · Aktuālā informācija
    · Bukleti
· Novada Kartes
· Projekti
    · ESF
    · ERAF
    · LAT-LIT
    · EST-LAT-RUS
        · TRAFFIC
        · FORGET A HURRY
    · ELFLA
        · LAD
        · LEADER
    · KF
    · SFL
    · KPFI
    · Comenius
· Avīze
· Bibliotēkas
· Sports
· Tautas nami
· Bāriņtiesa
· Amatpersonu atalgojumi
· Slimnīca
· NVO
· epakalpojumi
· Statistika
· Lauku atbalsts
· VID informē
· Attīstības plānošana
· Pakalpojumi
· Būvvalde

Pēdējie raksti

Autorizācija

Lietotājvārds

Parole
Jūs neesiet reģistrējies?
Spiediet ŠEIT lai reģistrētos.

Aizmirsāt paroli?
Pieprasiet jaunu ŠEIT.

Rakstu arhīvs

Raksti: Projekti - ESTLATRUS - TRAFFIC

Drošība pirmajā vietā – ko esam iemācījušies un ieguvuši?

Šī gada 22. maijā Preiļu novada kultūras namā notika satiksmes drošības forums “Satiksmes drošība. Igaunijas, Latvijas, Krievijas pierobežas reģioni”, kas ir noslēdzošais pārrobežu sadarbības programmas Igaunija – Latvija – Krievija projekta „ESTLATRUS TRAFFIC” ( ELRI - 109) pasākums. TRANSPORTA SISTĒMAS POTENCIĀLA PASTIPRINĀŠANA IGAUNIJAS-LATVIJAS-KRIEVIJAS STARPTAUTISKAS NOZĪMES TRANSPORTA KORIDOROS (ESTLATRUS TRAFFIC)

 

Attēli rakstiem: est-lat-rus.png

 

Projekta Nr. ELRI-109

Latvijas - Igaunijas - Krievijas programmas projekts " ESTLATRUS TRAFFIC " tiek īstenots no 2012. gada 2. aprīļa ar mērķi uzlabot satiksmes drošību uz Latvijas- Igaunijas - Krievijas robežas.
           7. un 8. novembrī Tartu notika vadības un darba grupu sanāksmes. Dalībnieki  no projekta partneru pašvaldībām piedalījās rokasgrāmatas koncepcijas izstrādē, pamatojoties uz Viru (Igaunija)  piemēra. Kārsavas novada pašvaldību pārstāvēja projekta koordinatore Olita Grabovska un būvvaldes vadītājs Zigmārs Naglis. Konferences dalībnieki iepazinās ar Viru pilsētā realizētajiem projektiem, izvērtēja un prezentēja idejas pilsētvides uzlabošanai.


Mīli dzīvi

Attēli rakstiem: est-lat-rus.png

Pārrobežu sadarbības projekta „Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros”  (ESTLATRUS TRAFFIC), Nr. ELRI – 109 ietvaros 2013.gada 7.-8.septembrī Igaunijā notika starptautiskā satiksmes drošības kampaņa „Mīli dzīvi”, kurā piedalījās arī aktīvākie  Kārsavas novada jaunieši, jaunie autovadītāji, kuri piedalījās izsludinātajā kampaņā un atbildēja uz jautājumiem par satiksmes noteikumu atšķirībām Latvijā, Igaunijā un Krievijā.

Jauniešiem bija iespēja iepazīties ar dažādiem  Satiksmes noteikumu stendiem:

  • Rotējošajā automašīnā varēja uzzināt, cik svarīgi ir piesprādzēties ar drošības jostām un kā glābt sevi un citus no automašīnas nelaimes gadījumos .
  • Sadursmes simulatora sols palīdzēja izprast nepieciešamību drošības jostām
  • Galvas balsta testeris deva iespēju saprast, kāda nozīme ir pagalvja augstuma regulēšanai.
  • Alco - narkotiku  brilles palīdzēja uztvert apkārtni un savu kompetenci dažādos intoksikācijas līmeņos, tostarp narkotiku reibumā.

 

Pārrobežu sadarbības projekta „Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros”  (ESTLATRUS TRAFFIC), Nr. ELRI – 109 ietvaros 2013.gada 7.-8.septembrī Igaunijā notika starptautiskā satiksmes drošības kampaņa „Mīli dzīvi”, kurā piedalījās arī aktīvākie  Kārsavas novada jaunieši, jaunie autovadītāji, kuri piedalījās izsludinātajā kampaņā un atbildēja uz jautājumiem par satiksmes noteikumu atšķirībām Latvijā, Igaunijā un Krievijā.
           
Jauniešiem bija iespēja iepazīties ar dažādiem  Satiksmes noteikumu stendiem Ø
• Rotējošajā automašīnā varēja uzzināt, cik svarīgi ir piesprādzēties ar drošības jostām un kā glābt sevi un citus no automašīnas nelaimes gadījumos .
• Sadursmes simulatora sols palīdzēja izprast nepieciešamību drošības jostām

• Galvas balsta testeris deva iespēju saprast, kāda nozīme ir pagalvja augstuma regulēšanai.
• Alco - narkotiku  brilles palīdzēja uztvert apkārtni un savu kompetenci dažādos intoksikācijas līmeņos, tostarp narkotiku reibumā.
           Jaunieši varēja apmeklēt arī  dzelzceļa satiksmes drošība telti,  Sarkanā Krusta telti, Ceļu pārvaldes telti un Filmu telti, kur tika demonstrētas mācību filmas.

Pasākuma gaitā notika arī dažādi paraugdemonstrējumi- tika aizturēti noziedznieki, notika automašīnas atmīnēšanas darbi, glābēji un ugunsdzēsēji rādīja, kā jāatbrīvo cietušie, jānodzēš degoša automašīna un  kā jārīkojas, ja ceļu satiksmes negadījumā ir iesaistīta elektriskā automašīna. Policijas un robežsardzes sargsuņi rādīja savus demonstrējumus. Ļoti liela uzmanība tika veltīta bērnu drošībai transporta līdzekļos un uz ielām.

Pēc demonstrācijām jaunieši tika sadalīti jauktās grupās, izpildīja dažādus uzdevumus, atbildēja uz jautājumiem, praktiski piedalījās dažādu uzdevumu veikšanā, savstarpēji iepazinās , daudz debatēja, sadraudzējās, tad kopīgi apmeklēja koncertu pilsētas skvērā un Satiksmes drošības muzeju.
Visi dalībnieki bija ļoti apmierināti. Katrs no mums iemācījās daudz noderīgu lietu un ieguvanepieciešamās zināšanas, lai saglabātu savu un citu cilvēku dzīvi uz ceļa.

 

Olita Grabovska, projekta koordinatore Kārsavas novadā


Konkurss jaunajiem autovadītājiem

Attēli rakstiem: est-lat-rus.png

Igaunijas – Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projekta ELRI-109  „Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros”/ „ESTLATRUS TRAFFIC” ietvaros 2013.gada 7.-8. septembrī Viru, Igaunijā tiek rīkota starptautiskā satiksmes drošības kampaņa „Mīli dzīvi”.


Jauno velosipēdistu sacensības “Drošais ritenis”

7. maijā Kārsavā notika novada mēroga jauno velosipēdistu sacensības “Drošais ritenis”, kas tika organizētas pārrobežu programmas projekta ietvaros “Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas – Latvijas - Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros”. Sacensībās piedalījās  divas jauniešu komandas no Salnavas un Kārsavas.

Velosipēdistu sacensības tika organizētas, lai paaugstinātu reģionu bērnu zināšanu līmeni satiksmes drošības jautājumos un ceļu satiksmes noteikumos, velosipēda uzbūves meistarību sarežģītās situācijās uz ceļa un lai samazinātu ceļu satiksmes negadījumu skaitu, kuros tiek ievainoti vai bojā iet bērni.


TRANSPORTA SISTĒMAS POTENCIĀLA PASTIPRINĀŠANA IGAUNIJAS-LATVIJAS-KRIEVIJAS STARPTAUTISKAS NOZĪMES TRANSPORTA KORIDOROS (ESTLATRUS TRAFFIC), Projekta Nr. ELRI-109

Attēli rakstiem: est-lat-rus.png

SIA “ACUK” izbūvētais  Jauno satiksmes dalībnieku šķēršļu trases laukums Kārsavā novembra sākumā tika pieņemts ekspluatācijā. Projekta ietvaros tika demontēts vecais tirgus laukums, veikti sagatavošanas darbi, noasfaltēts laukums 50x35 m, uzstādīts metināts drāšu žogs un izbūvēts apgaismojums. Laukuma izbūve izmaksāja 27497.32 Ls. Kā jau iepriekš tika rakstīts, šīs aktivitātes mērķis ir mācīt skolēniem, ka ikvienam transportlīdzekļa vadītājam, arī velosipēda, pirms uzsākt patstāvīgas gaitas uz ielām un ceļiem, jāapgūst noteiktas vadīšanas prasmes. Novada skolēniem un jauniešiem būs iespēja apgūt ceļu satiksmes noteikumus, iemācīties braukt ar divriteni, pilnveidot savu braukšanas prasmi dažādos apstākļos – pildot dažādas grūtības pakāpes uzdevumus. Nodarbības tiks fotografētas un filmētas, lai varētu analizēt savas kļūdas un mācītos no citiem satiksmes dalībniekiem.


Satiksmes drošības akcija Kārsavas novadā

 

Attēli rakstiem: est-lat-rus.png

iepazīsti satiksmes atšķirības Latvijā, Igaunijā un Krievijā buklets

21. septembrī Kārsavas novada pašvaldībā  notika satiksmes drošības akcija  “Mamma, tētis un es –aizsargāta ģimene” Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas – Latvijas - Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros” (ESTLATRUS TRAFFIC), Projekta Nr. ELRI-109, ietvaros.


TRANSPORTA SISTĒMAS POTENCIĀLA PASTIPRINĀŠANA IGAUNIJAS-LATVIJAS-KRIEVIJAS STARPTAUTISKAS NOZĪMES TRANSPORTA KORIDOROS (ESTLATRUS TRAFFIC), Projekta Nr. ELRI-109

Attēli rakstiem: est-lat-rus.png

Kārsavas novada pašavaldībā tiek ieviests Pārrobežu sadarbības projekts kopā ar 5 projekta partneriem Latvijā, 5 partneriem Krievijā un 2 – Igaunijā. Projekta vadošais partneris ir Eiroreģions „Ezeru zeme”.

Projekta virsmērķis ir transporta sistēmas ilgtspējas, pieejamības un konkurētspējas  pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas pierobežas reģionos kā nacionālo interešu sfēru ar vizuālu satiksmes drošības risinājumu palīdzību un transporta infrastruktūras attīstību.


Jauno velosipēdistu apmācībai

Attēli rakstiem: est-lat-rus.png

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas ietvaros Kārsavā tiks realizēts projekts „Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros” („ESTLATRUS TRAFFIC”).

Ielādes laiks: 0.04 sekundes
13,749,741 Unikāli apmeklētāji