Navigācija

· Pašvaldība
    · Nolikums
    · Kontakti
    · Pārvaldes
    · Teritorijas plānojumi
    · Domes Lēmumi
    · Saistošie noteikumi
    · Deputāti
    · Komisijas
    · Komitejas
    · Nolikumi
    · Publiskais pārskats
    · Budžets
· Sociālais dienests
    · Darba laiki
    · Aktuālā informācija
    · Bukleti
· Novada Kartes
· Projekti
    · ESF
    · ERAF
    · LAT-LIT
    · EST-LAT-RUS
        · TRAFFIC
        · FORGET A HURRY
    · ELFLA
        · LAD
        · LEADER
    · KF
    · SFL
    · KPFI
    · Comenius
· Avīze
· Bibliotēkas
· Sports
· Tautas nami
· Bāriņtiesa
· Amatpersonu atalgojumi
· Slimnīca
· NVO
· epakalpojumi
· Statistika
· Lauku atbalsts
· VID informē
· Attīstības plānošana
· Pakalpojumi
· Būvvalde

Pēdējie raksti

Autorizācija

Lietotājvārds

Parole
Jūs neesiet reģistrējies?
Spiediet ŠEIT lai reģistrētos.

Aizmirsāt paroli?
Pieprasiet jaunu ŠEIT.

Fotogalerija

Tiešās saites

sadalestikls
KMMS
Malnava

Meži.lv
Kārsavas Jaunieši

E-iespējas
Latvijas Pašvaldību savienībai
Latgales plānošanas reģions

Rakstu arhīvs

Raksti: Projekti - ELFLA - LAD

Brīvības cīņās kritušo piemiņas vietas atjaunošana un labiekārtošana Bozovas kapos

Attēli rakstiem: elfla.png

Ar Eiropas Savienības Lauku atbalsta dienesta LEADER programmas (90%) un Kārsavas novada pašvaldības (10%) finansiālu atbalstu Malnavas pagastā tika realizēts projekts “Brīvības cīņās kritušo piemiņas vietas atjaunošana un labiekārtošana Bozovas kapos” , projekta Nr.13-01-LL33-L4132010000027. Projekta iesniedzējs – biedrība Vides skola “Rītupe”. Darbu izpildītājs – SIA Baltic Doors Systems.


Nūmērnes ezerā ielaiž 7000 līņu mazuļus

Attēli rakstiem: lad_zivs_logo.jpg

Kārsavas novada pašvaldība, rūpējoties par vides un dabas resursu saglabāšanu, atjaunošanu un pievilcīgas vides veidošanu zvejniekiem, Nūmērnes ezerā ielaiž 7000 līņu mazuļu.

 Kārsavas novada pašvaldība piedalījās zivju fonda izsludinātajā projektu konkursā ar projektu „Zivju resursu atjaunošana Kārsavas novada Nūmērnes ezerā”, kura ietvaros Nūmērnes ezerā tika ielaisti 7000 līņu mazuļi, par summu EURO 742.00.

Līņu mazuļus piegādāja SIA „Oskars” no Jaunjelgavas novada un kopā ar Valsts vides dienesta Rēzeknes pārvaldes vecāko inspektoru Anatoliju Petrovu, PVD ziemeļlatgales pārvaldes valsts veterināro inspektori Viju Spruksti, Kārsavas novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāju Inesi Nagli un autoceļu dienesta vadītāju Aleksandru Šarkovski tos ielaida Nūmērnes ezerā.


Rekonstruētas ielas Kārsavā

 

Attēli rakstiem: elfla.png

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013. gada pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros ir rekonstruētas Latgales, Stacijas, Saules, Skolas (posmā no Saules līdz Latgales ielai), Teātra (posmā no Malnavas līdz Telegrāfa) un Dzirnavu (posmā no Upes līdz Telegrāfa ielai) ielas.

Kā jau iepriekš tika minēts, projekta izstrādes gaitā bija nepieciešams veikt izmaiņas Tehniskajā projektā „Kārsavas pilsētas ielu rekonstrukcija” (projektētājs Jānis Dūviņš), tāpēc būvdarbi tika pagarināti no sākotnēji plānotā termiņa. Izmaiņas bija nepieciešamas, jo ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā  projekta ,,Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā” realizācijas gaitā veiktie darbi ieviesa būtiskas korekcijas Saules un Skolas ielas tehniskajā projektā,  lai veiksmīgāk risinātu nokrišņu ūdens novadīšanu no ielām un racionālāk izmantotu rekonstrukcijai nepieciešamos līdzekļus. Izmaiņas tehniskajā projektā Skolas ielai veica Projektēšanas Biroja Austrumi un Saules ielai Viktors Ruskulis.


Ielu rekonstrukcija Kārsavā

Attēli rakstiem: elfla.png

Jau no pagājušā gada rudens Kārsavā notiek ielu rekonstrukcijas darbi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013. gada pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros.

Projekta ietvaros plānots rekonstruēt Saules, Latgales, Stacijas, Skolas (posmā no Saules līdz Latgales ielai), Teātra (posmā no Malnavas līdz Telegrāfa) un Dzirnavu (posmā no Upes līdz Telegrāfa ielai) ielas. Tiks veikta grunts apauguma noņemšana, sāngrāvju tīrīšana un profila atjaunošana, caurteku attīrīšana un jaunu izbūve, segas mikroprofila labošana ar drupināto granti, skataku lūku korekcija, šķembu pamatnes izbūve un gruntēšana, asfaltbetona segas virskārtas izbūve, ielas brauktuves attīrīšana no sanesumiem, iesēdumu labošana un bedrīšu remonts ar karsto asfaltbetonu, asfaltbetona segas virskārtas izbūve no asfaltbetona uzstādītas jaunas ceļa zīmes un papildplāksnītes, kā arī notiks elektrolīniju pāreju rekonstrukcija un ceļa segas profilēšana.


Rekonstruēta Kārsavas sporta zāle

articles: lad.png articles: es.png

Neskatoties uz būvdarbu veicēju maiņu projekta realizācijas gaitā, Kārsavas pilsētas sporta zāle 3. septembrī veiksmīgi  tika nodota ekspluatācijā. Sākotnēji būvdarbus veica SIA “Riveta”, taču sakarā ar būvfirmas finansiālo situāciju – finanšu līdzekļu nepietiekamību tekošo rēķinu apmaksai un darbu izpildei tika pieņemts lēmums pārtraukt līgumu. SIA “Rēzeknes pilsētas Delta” turpināja iesāktos būvdarbus un, saskaroties ar iepriekšējo būvnieku nepilnīgi paveiktajiem darbiem, lūdza izpildes termiņa pagarinājumu, saskaņoja izmaiņas tehniskajā projektā un rezultatīvi pabeidza būvdarbus. Projekta autoruzraudzību veica SIA “Rēzeknes būvprojekts” un būvuzraudzību – Uldis Neimanis.


Rekonstruētas Kļavu un Saules ielas Mežvidos

articles: lad.png articles: es.png

30. jūlijā tika pabeigta Kļavu un Saules ielu rekonstrukcija Mežvidos. Kā jau iepriekš tika ziņots, projekts „Mežvidu ciema ielu rekonstrukcija” tika atbalstīts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013. gada pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros.


Pabeigti ielu seguma rekonstrukcijas darbi Salnavā un Malnavā

articles: elfla.png
14.oktobrī veiksmīgi noslēgušies Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013. gada pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekti – „Salnavas ciema ielu rekonstrukcija” un „Malnavas pagasta autoceļu un ciema ielu rekonstrukcija”.


Sākusies sporta zāles rekonstrukcija Kārsavā

articles: lad.png articles: es.png
Kārsavā notiek sporta zāles rekonstrukcijas darbi. Sākotnēji darbus bija paredzēts sākt jau vasarā, taču iepirkumu procedūrā uzvarējusī būvfirma no Daugavpils pirms darbu sākšanas atteicās veikt būvniecības darbus Kārsavā, tādējādi iepirkumu komisijai nācās izvērtēt nākamā pretendenta iesniegto piedāvājumu. Līgums par būvdarbiem tika noslēgts ar būvfirmu SIA “RIVETA”,  autoruzraudzību veic SIA “Rēzeknes būvprojekts” un būvuzraudzību – Uldis Neimanis.


Mērdzenē jauns klašu korpuss un sporta zāle

articles: elfla.png

2009.gada 1.septembrī Mērdzenē valdīja īpašs noskaņojums. Mācību gadu uzsākot tika atklāts jaunais klašu korpuss un sporta zāle. Piepildīts ilgus gadus lolots sapnis - mērdzeniešiem ir savs izglītības, kultūras un sporta centrs, ko var izmantot ne tikai skolēni, bet arī visi pagasta un novada iedzīvotāji.


Rekonstruēts Salnavas Tautas nams

articles: elfla.png4.jūnijā Salnavā valdīja īpaša noskaņa – tika svinīgi atklāts rekonstruētais Salnavas Tautas nams. Rekonstrukcijas darbi tika uzsākti šī gada martā.


Malnavas pagastā rekonstruēta ceļa Lukstinīki – Malnava - Rudiņova pirmā kārta

articles: elfla.png

2010.gada sākumā Kārsavas novada Malnavas pagastā tika nodota ekspluatācijā projekta „Malnavas pagasta ceļa Lukstinīki – Malnava - Rudiņova rekonstrukcija” pirmā kārta.


Sākusies Goliševas ciema ielu rekonstrukcija

articles: elfla.png
Goliševas ciema ielu rekonstrukcijas projekta pieteikums tika iesniegts un apstiprināts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007.- 2013. gada pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ar mērķi – uzlabot pagasta ielu infrastruktūru 2,59 km garumā.


Apstiprinātie projekti

articles: elfla.png
Lauku atbalsta dienests ir
apstiprinājis projektu „Malnavas pagasta autoceļu un ciema ielu rekonstrukcija
Lauku atbalsta dienests ir akceptējis un apstiprinājis arī projekta pieteikumu „Salnavas ciema ielu rekonstrukcija”

Ielādes laiks: 0.04 sekundes
13,704,516 Unikāli apmeklētāji