Navigācija

· Pašvaldība
    · Nolikums
    · Kontakti
    · Pārvaldes
    · Teritorijas plānojumi
    · Domes Lēmumi
    · Saistošie noteikumi
    · Deputāti
    · Komisijas
    · Komitejas
    · Nolikumi
    · Publiskais pārskats
    · Budžets
· Sociālais dienests
    · Darba laiki
    · Aktuālā informācija
    · Bukleti
· Novada Kartes
· Projekti
    · ESF
    · ERAF
    · LAT-LIT
    · EST-LAT-RUS
        · TRAFFIC
        · FORGET A HURRY
    · ELFLA
        · LAD
        · LEADER
    · KF
    · SFL
    · KPFI
    · Comenius
· Avīze
· Bibliotēkas
· Sports
· Tautas nami
· Bāriņtiesa
· Amatpersonu atalgojumi
· Slimnīca
· NVO
· epakalpojumi
· Statistika
· Lauku atbalsts
· VID informē
· Attīstības plānošana
· Pakalpojumi
· Būvvalde

Pēdējie raksti

Autorizācija

Lietotājvārds

Parole
Jūs neesiet reģistrējies?
Spiediet ŠEIT lai reģistrētos.

Aizmirsāt paroli?
Pieprasiet jaunu ŠEIT.

Rakstu arhīvs

Raksti: Projekti - KF

Investīciju projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā ”

Galvenie attēli: kf_es.png

Investīciju projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā ”
(Id. Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/012) līdzfinansē Eiropas  Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir  SIA „Kārsavas namsaimnieks"
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  ministrija

 

Š.g. 11.janvāri   ir pabeigta 2008.gada 22.novembrī uzsāktā Kohēzijas fonda līdzfinansētā  projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā” projekta  īstenošana.


Ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Kārsavas pilsētā

Galvenie attēli: kf_es.png

Investīciju projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā” (Id. Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/012) līdzfinansē Eiropas  Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir  SIA „Kārsavas namsaimnieks"

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

 

Š.g. 08.oktorī  Ludzas novada būvvaldes izveidotā komisija  ir parakstījusi aktu Nr.11 00037 068100 par būvdarbu līgumā „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Kārsavas pilsētā” paredzēto būvobjektu nodošanu ekspluatācijā.


Investīciju projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā ”

Galvenie attēli: kf_es.png

   Septembrim tuvojoties  nobeigumam vienlaicīgi tuvojas noslēgumam  Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā”, kura īstenošana tika uzsākta 2008.gada novembra mēnesī, kad starp  Vides ministriju, Kārsavas pilsētas domi un SIA „Kārsavas namsaimnieks” tika parakstīts trīspusējs līgums par līgumā paredzēto aktivitāšu īstenošanu.

Investīciju projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā ”

(Id.Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/012) līdzfinansē Eiropas  Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir  SIA „Kārsavas namsaimnieks"

 

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina 

LR  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

 

Ieguldījums Tavā nākotnē

24.09.2012.

 

 

   Septembrim tuvojoties  nobeigumam vienlaicīgi tuvojas noslēgumam  Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā”, kura īstenošana tika uzsākta 2008.gada novembra mēnesī, kad starp  Vides ministriju, Kārsavas pilsētas domi un SIA „Kārsavas namsaimnieks” tika parakstīts trīspusējs līgums par līgumā paredzēto aktivitāšu īstenošanu.

Investīciju projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā”

Galvenie attēli: kf_es.png

Investīciju projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā ”

(Id.Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/012) līdzfinansē Eiropas  Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir  SIA „Kārsavas namsaimnieks"

 

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina 

LR  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija


Investīciju projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā”

Galvenie attēli: kf_es.png

Investīciju projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā ”

(Id.Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/012) līdzfinansē Eiropas  Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir  SIA „Kārsavas namsaimnieks"

 

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina 

LR  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija


Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā

Galvenie attēli: kf_es.png

Investīciju projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā ”
(Id. Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/012) līdzfinansē Eiropas  Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir  SIA „Kārsavas namsaimnieks"
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  ministrija


Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā

Galvenie attēli: kf_es.png

Investīciju projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā ”

(Id.Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/012) līdzfinansē Eiropas  Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir  SIA „Kārsavas namsaimnieks"

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina 

LR  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija


Investīciju projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā”

Images: kf_es.png

Investīciju projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā ”
(Id. Nr. 3.DP/5.1.0/08/IPIA/VIDM/012) līdzfinansē Eiropas  Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir  SIA „Kārsavas namsaimnieks"

Investīciju projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā”

Images: kf_es.png

(Id.Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/012) līdzfinansē Eiropas  Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir  SIA „Kārsavas namsaimnieks"


„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā”

articles: koh.png

Investīciju projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā ”

(Id.Nr. 3.DP/5.1.0/08/IPIA/VIDM/012) līdzfinansē Eiropas  Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir  SIA „Kārsavas namsaimnieks"


„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā”

articles: koh.png

Investīciju projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā ”

(Id.Nr. 3.DP/5.1.0/08/IPIA/VIDM/012) līdzfinansē Eiropas  Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir  SIA „Kārsavas namsaimnieks"


Investīciju projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā ”

articles: koh.png

Investīciju projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā ”

(Id.Nr. 3.DP/5.1.0/08/IPIA/VIDM/015) līdzfinansē Eiropas  Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir  SIA „Kārsavas namsaimnieks"

 

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina vides ministrija


Investīciju projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā ”

articles: koh.png

Investīciju projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā ”

(Id.Nr. 3.DP/5.1.0/08/IPIA/VIDM/015) līdzfinansē Eiropas  Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir  SIA „Kārsavas namsaimnieks"

Ielādes laiks: 0.10 sekundes
13,701,767 Unikāli apmeklētāji