Navigācija

· Pašvaldība
    · Nolikums
    · Kontakti
    · Pārvaldes
    · Teritorijas plānojumi
    · Domes Lēmumi
    · Saistošie noteikumi
    · Deputāti
    · Komisijas
    · Komitejas
    · Nolikumi
    · Publiskais pārskats
    · Budžets
· Sociālais dienests
    · Darba laiki
    · Aktuālā informācija
    · Bukleti
· Novada Kartes
· Projekti
    · ESF
    · ERAF
    · LAT-LIT
    · EST-LAT-RUS
        · TRAFFIC
        · FORGET A HURRY
    · ELFLA
        · LAD
        · LEADER
    · KF
    · SFL
    · KPFI
    · Comenius
· Avīze
· Bibliotēkas
· Sports
· Tautas nami
· Bāriņtiesa
· Amatpersonu atalgojumi
· Slimnīca
· NVO
· epakalpojumi
· Statistika
· Lauku atbalsts
· VID informē
· Attīstības plānošana
· Pakalpojumi
· Būvvalde

Pēdējie raksti

Autorizācija

Lietotājvārds

Parole
Jūs neesiet reģistrējies?
Spiediet ŠEIT lai reģistrētos.

Aizmirsāt paroli?
Pieprasiet jaunu ŠEIT.

Rakstu arhīvs

Raksti: Projekti - ELFLA - LEADER

„Atpūtas zonas izveide Mežvidu ciemā”

Projekts „ Atpūtas zonas izveide Mežvidu ciemā”,                             

  Nr. 12-01-LL33-L413201-000001

 

Projekta īstenošanas laiks: 02.11.2012.  – 30.09.2013.

 

  Projekta kopējais budžets: 8603,44 Ls

  ELFLA finansējums: 6300,00 Ls

  Kārsavas novada pašvaldības finansējums: 2303,44 Ls

Projekta mērķis:  Izveidot atpūtas vietu Mežvidu ciemā pie esošās ūdenstilpnes, piedāvājot iedzīvotājiem aktīvu atpūtu sakoptā vidē un veicinot veselīgu dzīvesveidu. 

 

Projekta aktivitātes: Dīķa tīrīšana un teritorijas labiekārtošana.

 

Sasniegtie rezultāti: sakārtota un labiekārtota atpūtas zonas vieta: iztīrīts dīķis 30 metru platumā un 100 m garumā; uzstādīti 4 koka soliņi, atkritumu urna, koka sausā tualete.

 

Projektu vadītāja: Rita Jonikāne


„Kārsavas kultūrvēsturiskā centra”

 

Projekts „ Kārsavas kultūrvēsturiskā centra”,                             

  Nr. 13-01-LL33-L413201-000019

 

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2014.-01.04.2015.

 

  Projekta kopējais budžets: 15211.22 EUR

  ELFLA finansējums – 8964.09 EUR

  Kārsavas novada pašvaldības finansējums – 6247.13 EUR 

Projekta mērķis: Labiekārtot pilsētas skvēru, rekonstruējot esošos un izveidojot jaunus celiņus.

 

Projekta aktivitātes:

Tika rekonstruēti esošie celiņi un izveidots jauns celiņš.   

 

Sasniegtie rezultāti:

Projekta īstenošanas rezultātā pilsētas skvērā tika rekonstruēti esošie un izveidots jauns celiņš, tas ļauj ātri un ērti šķērsot skvēru, lai nokļūtu uz kādu no apkārt izvietotajiem publiskajiem objektiem. Uzlabojās Kārsavas pilsētas centra ainava, sakārtojās vide, uzlabojās iedzīvotāju dzīves kvalitāte.

 

Projektu vadītāja: Rita Jonikāne


Realizēts projekts "Aprīkojuma un inventāra iegāde Kārsavas novada jauniešu brīvā laika dažādošanai"

Nr.11-01-LL33-L413204-000004

Projekta mērķis ir iegādāties aprīkojumu un inventāru Kārsavas novada jauniešiem brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai, jaunu prasmju, iemaņu apgūšanai, dzīves kvalitātes uzlabošana un pilsoniskas sabiedrības attīstībai.

Lai sasniegtu šo mērķi tika iegādāti: Mērdzenes tautu deju kolektīvam - tautiskie brunči (9 gab.), vīriešu krekli (9 gab.), sieviešu krekli (9 gab.), Kārsavas pūtēju orķestra dalībniekiem - vestes (30 gab.), kakla lakatiņi (30 gab.) un svārki (18 gab.).

Iegādāts inventārs ar 5 galdiem, 22 krēsliem, galda spēļu, datorpreču un elektropreču komplektu. Malnavas jauniešu centram tika iegādāti 5 sēžammaisi, projektors ar ekrānu, galda spēle Gaisa hokejs un galda dators.

Jauniešu telpas iekārtošanai Salnavā tika iegādāts mēbeļu komplekts.

Attīstot Kārsavas novada sportu, tika iegādāti 2 vārti ar tīklu.

 

Pateicoties šim projektam Kārsavas novadā tiks izveidotas jaunas jauniešu brīvā laika pavadīšanas vietas, kur jaunieši varēs satikties, socializēties un kvalitatīvi pavadīt savu laiku. 

Nr.11-01-LL33-L413204-000004

 

Projekta ietvaros tika iegādāti tautiskie brunči (9 gab.), vīriešu krekli (9 gab.), sieviešu krekli (9 gab.), vestes (30 gab.), kakla lakatiņi (30 gab.) un svārki (18 gab.), 5 galdi, 22 krēsli, galda spēļu, datorpreču un elektropreču komplekts. Malnavas jauniešu centram tika iegādāti 5 sēžammaisi, projektors ar ekrānu, galda spēle Gaisa hokejs un galda dators.

Jauniešu telpas iekārtošanai Salnavā tika iegādāts mēbeļu komplekts.

Attīstot Kārsavas novada sportu, tika iegādāti 2 vārti ar tīklu. 


Realizēts projekts „Koncerttērpu izgatavošana Kārsavas novada sieviešu korim "Austra""

Attēli rakstiem: leader_lad.png

Nr. 14-01-LL33-L413201-000005

ELFLA pasākums “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākums “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā Darbības programma: Infrastruktūra un pakalpojumi.

Aktivitāte “Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informāciju tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”


Realizēts projekts „Skatītāju krēslu iegāde Kārsavas kultūras namu vajadzībām”

Attēli rakstiem: leader_lad.png

Nr. 14-01-LL33-L413201-000006

ELFLA pasākums “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākums “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijāDarbības programma: Infrastruktūra un pakalpojumi.

Aktivitāte “Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informāciju tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”


Realizēts projekts „Ģimenes atbalsta centriņa „Paspārne” izveide sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Salnavas pagastā”

Attēli rakstiem: leader_lad.png

Nr. 14-01-LL33-L413101-000002

ELFLA pasākums “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākums “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā Darbības programma: Infrastruktūra un pakalpojumi.

Aktivitāte “Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informāciju tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”


Krucifiksu atjaunošana Malnavas pagastā

Ar Eiropas Savienības Lauku atbalsta dienesta LEADER finansiālo atbalstu (100%) un Kārsavas novada pašvaldības atbalstu Malnavas pagastā tika realizēts projekts „Krucifiksu atjaunošana Malnavas pagastā” (Nr.14-01-LL33-L413201-000007).

Projekta rezultātā Malnavas pagasta trīs kapsētās – Bozovas, Grebņevas un Salinieku - tika atjaunoti krucifiksi – restaurēti vecie krusti, uzstādītas nojumes, nobruģēts laukums pie nojumes.

Piedaloties Bozovas, Grebņevas un Salinieku ciemu iedzīvotājiem, kā arī visiem reliģisko svētku apmeklētājiem, notika krucifiksu iesvētīšana.

 

Biedrības “Vides skola “ Rītupe” “ valdes priekšsēdētāja I.Kaupuže


Bērnu aktīvās atpūtas laukuma izveide Kārsavas pilsētā.”

 

Projekts „ Bērnu aktīvās atpūtas laukuma izveide Kārsavas pilsētā.”,

Nr. 13-01-LL33-L413201-000013

 

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2013.-01.09.2014.

Projekta kopējais budžets: 12074.11 EUR 

ELFLA finansējums – 8964.09 EUR

Kārsavas novada pašvaldības finansējums – 3110.02 EUR

Projekta mērķis: Izveidot bērnu aktīvas atpūtas laukumu Kārsavas pilsētā, piedāvājot daudzveidīgas un interesantas brīvā laika pavadīšanas iespējas.

 

Projekta aktivitātes:

Rotaļu laukumā tika uzstādīti sekojoši rotaļu elementi: smilšu laukumiņš ar slidkalniņu, vienvietīgās šūpoles uz koka statnes, divvietīgās šūpoles uz koka statnes, karuselis ar sešām sēdvietām, divvietīgās līdzsvara šūpoles, 4 soli uz metāla kājām ar atzveltni, 4 atkritumu urnas, piramīda. 

 

Sasniegtie rezultāti:

Projekta īstenošanas rezultātā tika izveidots bērnu aktīvās atpūtas laukums, kur interesanti un daudzveidīgi savu brīvo laiku var pavadīt gan bērni, gan pieaugušie. Tika labiekārtota teritorija Kārsavas pilsētas centrā pie Kultūras nama.  


Īstenojas Kārsavas skvēra pilnveides plāns
skvers_300 Turpinās 2013. gadā uzsāktā Kārsavas pilsētas skvēra labiekārtošana, kurš pirmsākumos esot bijis tirgus laukums, taču pagājušā gadsimta 50. gadu vidū tika izplānots šeit izveidot skvēru. Celiņus noklāja ar akmens flīzēm, kuras šobrīd ir nolietojušās, tādēļ tiek veikta plānotā rekonstrukcija.

„ Vizuālā tēla uzlabošana Dziesmu un deju svētku dalībniekiem – Kārsavas novada - amatierkolektīviem”

Projekts „ Vizuālā tēla uzlabošana Dziesmu un deju svētku dalībniekiem – Kārsavas novada - amatierkolektīviem”,                             

  Nr. 12-01-LL33-L413202-000006

 

Projekta īstenošanas laiks:27.07.2012. – 31.08.2013.

 

  Projekta kopējais budžets: 8503,64 Ls 

  ELFLA finansējums – 6273,17 Ls

  Kārsavas novada pašvaldības finansējums – 2230,47 Ls

Projekta mērķis: Meklēt efektīvi praktisku risinājumu Kārsavas novada amatierkolektīvu vizuālā tāla uzlabošanai, nodrošinot jaunu tautas tērpu iegādi kolektīvu dalībniekiem.

 

Projekta aktivitātes: Tautas tērpu komplekta iegāde Mērdzenes KN, tautas tērpu komplekta iegāde Salnavas KN, tautas tērpu komplekta iegāde Mežvidu KN, tautas tērpu komplekta iegāde Kārsavas KN, tautas tērpu komplekta iegāde Malnavas pagasta pārvaldes kolektīviem, apavu komplekta iegāde Kārsavas novada deju kolektīviem.

 

Sasniegtie rezultāti: Kārsavas novada kultūras namu pašdarbības kolektīviem ir iegādāti jauni tautas tērpi un  līdz ar to uzlabots amatierkolektīvu vizuālais tēls.

 

Projektu vadītāja: Rita Jonikāne


Bērnu rotaļu un atpūtas laukuma izveide Mērdzenes ciemā pilnvērtīgākai brīvā laika izmantošanai

Tika īstenots LEADER projekts „ Bērnu rotaļu un atpūtas laukuma izveide Mērdzenes ciemā pilnvērtīgākai brīvā laika izmantošanai” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  pasākumam „ Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” . 5.2. aktivitāte „ Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu ( tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.


Projekta „Gaismas aparatūras iegāde un uzstādīšana Kārsavas kultūras namam”, Nr. 11-01-LL33-L413202-000001

Attēli rakstiem: leader_lad.png

Kopējas izmaksas 6673.72 Ls t.sk. publiskais finansējums 90% no attiecināmajām izmaksām 4908.83 Ls, pašvaldības līdzfinansējums 10% no attiecināmajām izmaksām 547.03 Ls un ar PVN saistītās izmaksas 1217.86 Ls.


Projekta „Skaņas aparatūras iegāde Kārsavas kultūras namam”, Nr. 11-01-LL33-L413202-000009

Attēli rakstiem: leader_lad.png

Kopējas izmaksas 6866.56 Ls t.sk. publiskais finansējums 90% no attiecināmajām izmaksām 5065.50 Ls, pašvaldības līdzfinansējums 10% no attiecināmajām izmaksām 562.83 Ls un ar PVN saistītās izmaksas 1238.23 Ls.

Ielādes laiks: 0.04 sekundes
13,724,949 Unikāli apmeklētāji