Navigācija

· Pašvaldība
    · Nolikums
    · Kontakti
    · Pārvaldes
    · Teritorijas plānojumi
    · Domes Lēmumi
    · Saistošie noteikumi
    · Deputāti
    · Komisijas
    · Komitejas
    · Nolikumi
    · Publiskais pārskats
    · Budžets
· Sociālais dienests
    · Darba laiki
    · Aktuālā informācija
    · Bukleti
· Novada Kartes
· Projekti
    · ESF
    · ERAF
    · LAT-LIT
    · EST-LAT-RUS
        · TRAFFIC
        · FORGET A HURRY
    · ELFLA
        · LAD
        · LEADER
    · KF
    · SFL
    · KPFI
    · Comenius
· Avīze
· Bibliotēkas
· Sports
· Tautas nami
· Bāriņtiesa
· Amatpersonu atalgojumi
· Slimnīca
· NVO
· epakalpojumi
· Statistika
· Lauku atbalsts
· VID informē
· Attīstības plānošana
· Pakalpojumi
· Būvvalde

Pēdējie raksti

Autorizācija

Lietotājvārds

Parole
Jūs neesiet reģistrējies?
Spiediet ŠEIT lai reģistrētos.

Aizmirsāt paroli?
Pieprasiet jaunu ŠEIT.

Fotogalerija

Tiešās saites

sadalestikls
KMMS
Malnava

Meži.lv
Kārsavas Jaunieši

E-iespējas
Latvijas Pašvaldību savienībai
Latgales plānošanas reģions

Rakstu arhīvs

Raksti: Projekti - ESTLATRUS - FORGET A HURRY

Kārsavas brīvdabas estrādes atklāšanas svētki pulcē starptautiskus viesus

Attēli rakstiem: est-lat-rus.png

20. jūnijā svinīgi tika noslēgts Kārsavas novada, Viļānu novada un Šlisselburgas pilsētas vērienīgā projekta “FORGET A HURRY” viens no posmiem, kurš sadarbojoties pierobežas pašvaldībām, vienoja radošos talantus kopīgā, plaša mēroga aktivitāšu procesā.

Kārsavas novadam nozīmīgā diena tika atklāta ar starptautisko preses konferenci Kārsavas Mūzikas un mākslas skolā, kurā projekta dalībnieki vēstīja par projekta laikā padarīto un iegūto, uzsverot, ka šī ir bijusi lieliska pieredze un motivācija arī turpmāk uzturēt draudzīgas attiecības un kopīgi realizēt nākotnes projektus.

Projekta ietvaros katrā pašvaldībā tika izveidota vai atjaunota kultūrai nozīmīga telpa, Kārsavas novadā tika izveidota brīvdabas estrāde, kas turpmāk bagātinās vietējo kultūras vidi. Estrāde ir uzcelta Igaunijas - Latvijas - Krievijas Pārrobežu
sadarbības programmas ietvaros, kur Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējums ir EUR 114514.02 .


Redzot iespējas un nojaucot šķēršļus tiekas Latvijas un Krievijas mākslinieki

Attēli rakstiem: est-lat-rus.png

Šī gada 21.maijā Kārsavas novada pašvaldības, Attīstības nodaļā norisinājās projekta „FORGET A HURRY”/”Aizmirsti steigu!” ietvaros organizētais Teletilts, kur virtuālajā vidē tikās visi projekta partneri – Viļānu, Kārsavas un Šlisselburgas pašvaldību literāti un mākslinieki.

Pateicoties Teletilta starpniecībai, izmantojot videokonferenci, mākslinieki dalījās ar savu daiļradi. Kārsavas kultūras pasākuma daļu vadīja Kārsavas bibliotēkas vadītāja Inta Jurča. Ar savu dzeju dalījās Nikolajs Nikuļins, kurš ir izdevis grāmatu “Atmiņas par Kārsavu”, atklājot pilsētu dažādos laika nogriežņos. Aleksandra Dolgallo, Intas Nogdas un skolniece Ilzes Nagles, dzejas rindās mijās patriotiskās, dabas un cilvēku attiecību tēmas. Tika deklamēts arī Līgas Rundānes dzejolis latgaliešu valodā, kurš tika pārtulkots arī uz krievu valodu.


„Latvijas – Krievijas pierobežas pašvaldību vienotas kultūras un informācijas telpas un sadarbības tīkla veidošana izmantojot radošo literāri - māksliniecisko potenciālu”/ „FORGET A HURRY”

Attēli rakstiem: est-lat-rus.png

8. un 9. oktobrī Kārsavā notika kārtējā projekta partneru darba grupas sanāksme. Viļānu novada pašvaldību pārstāvēja Projektu vadītāja Iveta Piziča, grāmatvede Irēna Stafecka un iepirkumu speciāliste Linda Grandāne, Šlisselburgas pašvaldību pārstāvēja projekta koordinatore Tatjana Meļikova un  grāmetvede Jūlija Dubovika, Kārsavas novada pašvaldību – projekta koordinatore Olita Grabovska un projekta grāmatvede Inese Lipska. Sanāksmē tika apspriesti jautājumi par tālāku sadarbību, kopīgas grāmatas izdošanu un jauniešu nometnes rīkošanu, kura notiks Kārsavā 2014. gada jūlijā. Projekta partneri apmeklēja estrādi un iepazinās ar Kārsavas ievērojamākajiem objektiem. 


Izsludināts vizuālās mākslas konkurss „Kārsavas novads manām acīm”

Attēli rakstiem: est-lat-rus.png

Projekta ”Latvijas – Krievijas pierobežas pašvaldību vienotas kultūras un informācijas telpas un sadarbības tīkla veidošana izmantojot radošo literāri – māksliniecisko potenciālu” ietvaros tiek organizēts vizuālās mākslas konkurss „Kārsavas novads manām acīm


Izsludināts literārās jaunrades konkurss „Aizmirsti steigu”

Attēli rakstiem: est-lat-rus.png

Projekta ”Latvijas – Krievijas pierobežas pašvaldību vienotas kultūras un informācijas telpas un sadarbības tīkla veidošana izmantojot radošo literāri – māksliniecisko potenciālu” ietvaros tiek organizēts literārās jaunrades konkurss „Aizmirsti steigu!”


359 „Latvijas – Krievijas pierobežas pašvaldību vienotas kultūras un informācijas telpas un sadarbības tīkla veidošana izmantojot radošo literāri - māksliniecisko potenciālu”/ „FORGET A HURRY”

Attēli rakstiem: est-lat-rus.png

Projekta mērķis: Viļānu novada, Kārsavas novada un Šlisselburgas pilsētas pašvaldību vienotas kultūras informācijas telpas un sadarbības tīkla izveidošana un attīstīšana izmantojot radošo literāri - māksliniecisko potenciālu, kā arī ciešākas sadarbības veicināšana starp Latvijas un Krievijas pierobežas pašvaldībām.

Ielādes laiks: 0.05 sekundes
13,704,107 Unikāli apmeklētāji