Navigācija

· Pašvaldība
    · Nolikums
    · Kontakti
    · Pārvaldes
    · Teritorijas plānojumi
    · Domes Lēmumi
    · Saistošie noteikumi
    · Deputāti
    · Komisijas
    · Komitejas
    · Nolikumi
    · Publiskais pārskats
    · Budžets
· Sociālais dienests
    · Darba laiki
    · Aktuālā informācija
    · Bukleti
· Novada Kartes
· Projekti
    · ESF
    · ERAF
    · LAT-LIT
    · EST-LAT-RUS
        · TRAFFIC
        · FORGET A HURRY
    · ELFLA
        · LAD
        · LEADER
    · KF
    · SFL
    · KPFI
    · Comenius
· Avīze
· Bibliotēkas
· Sports
· Tautas nami
· Bāriņtiesa
· Amatpersonu atalgojumi
· Slimnīca
· NVO
· epakalpojumi
· Statistika
· Lauku atbalsts
· VID informē
· Attīstības plānošana
· Pakalpojumi
· Būvvalde

Pēdējie raksti

Autorizācija

Lietotājvārds

Parole
Jūs neesiet reģistrējies?
Spiediet ŠEIT lai reģistrētos.

Aizmirsāt paroli?
Pieprasiet jaunu ŠEIT.

Rakstu arhīvs

Raksti: Projekti - KPFI

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Kārsavas novada, Malnavas pagasta PII ”Sienāzītis”

Attēli rakstiem: kpfi.png

2014. gada 30. jūnijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā Valsts sekretāra vietnieks Sandis Cakuls un Kārsavas novada domes priekšsēdētāja Ināra Silicka parakstīja līgumu par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Malnavas pagasta PII „Sienāzītis”” (Līg.Nr.KPFI-15.3/62) īstenošanu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta budžeta ietvaros. Projekta mērķis bija novērst siltumenerģijas zudumu un palielināt energoefektivitāti, tādā veidā samazinot nelietderīgi izlietotos finanšu līdzekļus un kaitējumu videi. Tai skaitā samazināt oglekļa dioksīda emisijas apjomus.


Noslēdzies projekts “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Malnavas pagasta PII ”Sienāzītis”

 

Kārsavas novada pašvaldība realizējusi Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai  Malnavas pagasta PII “Sienāzītis”” (KPFI-15.3/62), kura mērķis bija novērst siltumenerģijas zudumus un palielināt energoefektivitāti, tādā veidā samazinot tērētos finanšu līdzekļus apkurei un kaitējumu videi, tai skaitā samazinot arī oglekļa dioksīda emisijas apjomus.

Ielādes laiks: 0.04 sekundes
13,726,810 Unikāli apmeklētāji