Navigācija

· Pašvaldība
    · Nolikums
    · Kontakti
    · Pārvaldes
    · Teritorijas plānojumi
    · Domes Lēmumi
    · Saistošie noteikumi
    · Deputāti
    · Komisijas
    · Komitejas
    · Nolikumi
    · Publiskais pārskats
    · Budžets
· Sociālais dienests
    · Darba laiki
    · Aktuālā informācija
    · Bukleti
· Novada Kartes
· Projekti
    · ESF
    · ERAF
    · LAT-LIT
    · EST-LAT-RUS
        · TRAFFIC
        · FORGET A HURRY
    · ELFLA
        · LAD
        · LEADER
    · KF
    · SFL
    · KPFI
    · Comenius
· Avīze
· Bibliotēkas
· Sports
· Tautas nami
· Bāriņtiesa
· Amatpersonu atalgojumi
· Slimnīca
· NVO
· epakalpojumi
· Statistika
· Lauku atbalsts
· VID informē
· Attīstības plānošana
· Pakalpojumi
· Būvvalde

Pēdējie raksti

Autorizācija

Lietotājvārds

Parole
Jūs neesiet reģistrējies?
Spiediet ŠEIT lai reģistrētos.

Aizmirsāt paroli?
Pieprasiet jaunu ŠEIT.

Fotogalerija

Tiešās saites

sadalestikls
KMMS
Malnava

Meži.lv
Kārsavas Jaunieši

E-iespējas
Latvijas Pašvaldību savienībai
Latgales plānošanas reģions

Rakstu arhīvs

Raksti: Izglītība

Pedagogu atlases 4. kārta

Eiropas sociālā fonda darbības programmas Cilvēkresursi un nodarbinātība papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātesPedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļosVienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001 Līgums Nr.01-07.2-5/32
Pedagogu atlases 4.kārtas izsludināšana „Kārsavas novada pašvaldības vispārējās, pirmsskolas, profesionālās ievirzes un interešu izglītības pedagogiem stipendiju un mērķstipendiju saņemšanai Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros.”

Projekts „Kārsavas novada izglītības iestāžu informatizācija”
articles: ieguldijums.jpg
(Nr. 2010/0011/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/591)

2010.gadā ir uzsākts projektsKārsavas novada izglītības iestāžu informatizācija”. Projekta ietvaros bija plānots nodrošināt sešas Kārsavas novada skolas ar datoriem. Ņemot vērā faktu, ka 2.Mežvidu pamatskola un Aizgāršas pamatskola ir slēgtas, tad tika veikti grozījumi projektā.


Kārsavas novada pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas satāvs un novērtēšanas laikā veicamo darbu plānojums
articles: izmlogo.jpg

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”

papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes

„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001Pedagogu atlases 3. kārta

Pedagogu
atlases izsludināšana „Kārsavas novada pašvaldības vispārējās, pirmsskolas, profesionālās ievirzes un interešu izglītības pedagogiem stipendiju un mērķstipendiju saņemšanai Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros.”

Projekts „Kārsavas novada izglītības iestāžu informatizācija”

2010. gada
26. janvārī starp Valsts Izglītības attīstības aģentūru un Kārsavas novada pašvaldību tika noslēgta vienošanās par Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta „Kārsavas novada izglītības iestāžu informatizācija” īstenošan

IZM informatīvā izdevuma speciālizlaidums par godu Latvijas neatkarības atjaunošanas 20.gadadienai
2010.gada 4.maijā atzīmēsim Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20.gadadienu. Par godu šim notikumam Izglītības un zinātnes ministrija sagatavojusi informatīvā izdevuma speciālizlaidumu.

Ir izveidota PVG projekta mājas lapa
Ir izveidota PVG projekta mājas lapa.
Lūgums pedagogiem  sekot līdzi informācijai .

www.esf-pedagogiem.gov.lv

Pedagogu atlases 2. kārta

Pedagogu
atlases izsludināšana „Kārsavas novada pašvaldības vispārējās, pirmsskolas, profesionālās ievirzes un interešu izglītības pedagogiem stipendiju un mērķstipendiju saņemšanai Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros.”

Projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Kārsavas vidusskolā”

Attēli rakstiem: ieguldijums.jpg

Vienošanās Nr.2009/0076/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/086

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA
Lai nodrošinātu kvalitatīvas dabaszinātņu (ķīmija, bioloģija, fizika) un matemātikas apguves iespējas un radītu priekšnosacījumu valsts attīstībai zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs, projekta ietvaros Kārsavas vidusskolā plānots veikt šādas aktivitātes:
  1. Telpu remonts
  2. Iekārtu, aprīkojuma, piederumu, tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana dabaszinātņu un matemātikas izglītības programmu īstenošanai
    • Materiāli tehniskās bāzes izveide;
    • Mēbeļu iegāde un papildus aprīkojuma un inventāru iegāde.

Projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
articles: izmlogo.jpg

Lai veicinātu pedagogu konkurētspēju un profesionālo mobilitāti izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos, 17 400 vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu saņems Eiropas Sociālā fonda (ESF) mērķstipendijas/stipendijas par ieguldījumu pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešanā vai pārkvalifikācijai darbam skolā jaunos apstākļos, kā arī tiem pedagogiem, kuriem nepieciešams atbalsts pārkvalifikācijai, jo tuvākajā laikā darbu skolā plānots pārtraukt.

Stipendijas nodrošinās Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstītais projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. Šī projekta darbību regulē 2009. gada 1. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 998 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība' papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”.


Ielādes laiks: 0.10 sekundes
13,884,370 Unikāli apmeklētāji