Navigācija

· Pašvaldība
    · Nolikums
    · Kontakti
    · Pārvaldes
    · Teritorijas plānojumi
    · Domes Lēmumi
    · Saistošie noteikumi
    · Deputāti
    · Komisijas
    · Komitejas
    · Nolikumi
    · Publiskais pārskats
    · Budžets
· Sociālais dienests
    · Darba laiki
    · Aktuālā informācija
    · Bukleti
· Novada Kartes
· Projekti
    · ESF
    · ERAF
    · LAT-LIT
    · EST-LAT-RUS
        · TRAFFIC
        · FORGET A HURRY
    · ELFLA
        · LAD
        · LEADER
    · KF
    · SFL
    · KPFI
    · Comenius
· Avīze
· Bibliotēkas
· Sports
· Tautas nami
· Bāriņtiesa
· Amatpersonu atalgojumi
· Slimnīca
· NVO
· epakalpojumi
· Statistika
· Lauku atbalsts
· VID informē
· Attīstības plānošana
· Pakalpojumi
· Būvvalde

Pēdējie raksti

Autorizācija

Lietotājvārds

Parole
Jūs neesiet reģistrējies?
Spiediet ŠEIT lai reģistrētos.

Aizmirsāt paroli?
Pieprasiet jaunu ŠEIT.

Rakstu arhīvs

Raksti: Projekti

MEŽVIDU PAMATSKOLAS KOLEKTĪVS PIEDALĀS COMENIUS SKOLU DAUDZPUSĒJĀ SADARBĪBAS PROJEKTĀ

untitled_01

Projekta akronīms ir “PEACE” (latv.val – Miers), kas ir veidots no projekta nosaukuma angļu valodā vārdu sākumburtiem- “PEOPLE EVENTS AROUND COUNTRIES OF EUROPE”, projekta nosaukums latviešu valodā būs „Cilvēku dzīve Eiropas valstīs”.

Comenius ir ES mūžizglītības programma, kas veicina sadarbību, mobilitāti un stiprina Eiropas dimensiju izglītībā. Comenius darbojas skolu izglītībā un programmai ir divi galvenie mērķi- veicināt skolēnu un izglītības darbinieku zināšanas un izpratni par Eiropas kultūru, valodu dažādību un to vērtīgumu, kā arī palīdzēt skolēniem apgūt dzīves pamatiemaņas un personības attīstībai vajadzīgās kompetences, kas saistītas ar veiksmīgu karjeras izvēli nākotnē un aktīvu Eiropas pilsonību.


Mada pūds

Biedrība „Kūzuls” realizējot KM atbalstīto projektu „Sajutīsim latgalisko „garšu” spēlējot teātri”  programmā „Nevalstisko organizāciju atbalsts integrācijas jomā”„ sadarbībā ar Salnavas  amatierteātri,  izveidojis  iestudējumu latgaliski , izmantojot vietējās autores Annas Dančas lugu „Mada pūds”. 

Ielādes laiks: 0.05 sekundes
13,749,423 Unikāli apmeklētāji