Navigācija

· Pašvaldība
    · Nolikums
    · Kontakti
    · Pārvaldes
    · Teritorijas plānojumi
    · Domes Lēmumi
    · Saistošie noteikumi
    · Deputāti
    · Komisijas
    · Komitejas
    · Nolikumi
    · Publiskais pārskats
    · Budžets
· Sociālais dienests
    · Darba laiki
    · Aktuālā informācija
    · Bukleti
· Novada Kartes
· Projekti
    · ESF
    · ERAF
    · LAT-LIT
    · EST-LAT-RUS
        · TRAFFIC
        · FORGET A HURRY
    · ELFLA
        · LAD
        · LEADER
    · KF
    · SFL
    · KPFI
    · Comenius
· Avīze
· Bibliotēkas
· Sports
· Tautas nami
· Bāriņtiesa
· Amatpersonu atalgojumi
· Slimnīca
· NVO
· epakalpojumi
· Statistika
· Lauku atbalsts
· VID informē
· Attīstības plānošana
· Pakalpojumi
· Būvvalde

Pēdējie raksti

Autorizācija

Lietotājvārds

Parole
Jūs neesiet reģistrējies?
Spiediet ŠEIT lai reģistrētos.

Aizmirsāt paroli?
Pieprasiet jaunu ŠEIT.

Kārsavā sāk darboties publiskā slidotava

Līdz ar slidošanai labvēlīgu laiku, Kārsavas pārbūvētā stadiona slidotava sadarbībā ar Kārsavas novada jauniešu centru “Pūga” ir gatava uzņemt slidot gribētājus.

Gan profesionāļi, gan iesācēji un citi interesenti ir aicināti visu ziemas periodu slidot Kārsavā, Kārsavas stadiona slidotavā. Ieeja publiskajā slidotavā ir bez maksas. Ņemot vērā, ka tuvākas laika apstākļu prognozes atbilst ziemas sezonai, esam nodrošinājuši, lai ikvienam interesentam slidu nomas punkts būs pieejams darba dienās no pulksten 14:00-16:00, kas atrodas Kārsavas mūzikas un mākslas skolas pagrabtelpās.

Nāc “ēnot” uz Kārsavas novada pašvaldību!

Šogad skolēniem un studentiem “Ēnu dienas” laikā būs iespēja iepazīt Kārsavas novada pašvaldības darbu – ielūkoties vadības un pašvaldības speciālistu darba dienā.

Karjeras izglītības programmā “Ēnu diena”, 15. februārī, būs iespēja “ēnot” Kārsavas novada pašvaldības priekšsēdētāju Ināru Silicku, izpilddirektoru Tomu Vorkali. Skolēni varēs sekot līdzi arī vides pārvaldības speciālistam, novada kultūras koordinatorei, datortīklu administratoram un projektu vadītājai, gūstot ieskatu konkrēto amatu pienākumos un nepieciešamajās zināšanās, kas var palīdzēt nākotnes profesijas izvēlē.

10. janvārī DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE

10. janvārī plkst. 14.00 notiks ārkārtas sēde.

Jautājumi ārkārtas sēdei:

1. Par atbalstu projektam „Aktīvas un ilgtspējīgas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas vides radīšana Ivjes, Baltinavas un Kārsavas novados”.

2.Par saistošo noteikumu Nr. 1 „Grozījumi Kārsavas novada domes 2015.gada 22.decembrī saistošajos noteikumos Nr.18 „Par Kārsavas novada pašvaldības budžetu 2016. gadam” apstiprināšanu.

Aicina pieteikt nominantus “Kārsavas novada Jauniešu gada balvai 2016”

Jau vairākus gadus Kārsavas novadā jauniešu centrs “Pūga” organizē Jauniešu gada balvu, kurā tiek atspoguļoti sasniegumi un notikumi jaunatnes jomā gada laikā. Tiek apbalvoti jaunieši, kuri ar savu veikumu ir mainījuši ne tikai savu un citu jauniešu ikdienu, bet arī devuši ieguldījumu novada izaugsmē.   

Piektdien, 20. janvārī, plkst.19.00 Kārsavas kultūras namā jau piekto reizi tiks pasniegtas Kārsavas novada Jauniešu gada balvas.

Ar septiņām nominācijām dažādās kategorijās startē “Kārsavas novada Jauniešu gada balva 2016”, sniedzot iespēju pateikties ne tikai jauniešiem, bet arī uzņēmējiem un pasākumu organizatoriem, kas ne vien ir atbalstījušas jauniešu iniciatīvas, kā arī piedāvājušas dažādas aktivitātes.

Latgales uzņēmējiem pieejami nodokļu atvieglojumi

Sākot ar 2017. gada 2. janvāri uzņēmumi, kas plāno attīstīt savu saimniecisko darbību Latgales reģionā var pieteikties uz nodokļu atlaidēm Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā (Latgales SEZ).

Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) iniciatīvas, 2016.gada laikā notika intensīvs darbs par papildu atbalsta instrumenta izveidi Latgalē, kas ļautu šim kultūrvēsturiskajam novadam attīstīties līdzvērtīgi citiem Latvijas reģioniem. Ikvienas teritorijas attīstības pamats ir cieši saistīts ar uzņēmējdarbības vides attīstību, tāpēc, lai veicinātu Latgales reģiona attīstību, piesaistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darbavietu radīšanai, sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu, tika izstrādāts Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumprojekts, ko Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja 2016.gada 19.maijā.

Pretendentu pieteikšana BOŅUKS 2016

Latgaliešu kultūras gada balva tiek rīkota ar nolūku apkopot labākos pagājušā gada veikumus un pasākumus, godināt aktīvākos Latgales kultūras pārstāvjus, popularizētājus, veicinot turpmāku jaunrades un kultūras daudzveidības attīstību.

Projekta ideja un mērķi

Veicināt latgaliešu kultūrvides saglabāšanu un attīstību. Apkopot un godināt spilgtākos un nozīmīgākos sasniegumus latgaliešu kultūrā pagājušā gada griezumā.

Nomināciju pretendenti

Fiziskas vai juridiskas personas, kas savā darbībā un jaunradē saglabā, attīsta un popularizē latgaliešu kultūru, lieto latgaliešu valodu un atbilst kādai no nolikumā minētajām nominācijām.

Balva tiek piešķirta par spilgtu, kvalitatīvu, sabiedriski nozīmīgu, sabiedrības un profesionāļu atzinību guvušu darbību vai jaunradi kultūras nozarē aizvadītajā gadā.

Svētku laiks ikkatram mūsu novadā

Par gada nogales tradīciju Kārsavas novadā ir kļuvusi kopā būšana ar jauniešiem, kuriem ir īpašas vajadzības.

Bērnus, kuri uz svētkiem ieradās kopā ar vecākiem, apciemoja Ziemassvētku rūķis un salatētis, kurš dāvināja gardas dāvanas, kopā dziedāja un gāja rotaļās.

Ar Kārsavas novada pašvaldības atbalstu Ziemassvētku saldumus katru gadu saņem ikviens novada bērns un jaunietis ar īpašām vajadzībām.

PAZIŅOJUMS PAR KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS LAUKU APVIDUS ZEMES IZNOMĀŠANU

Ar Kārsavas novada pašvaldības domes  22.12..2016. lēmumu ( prot. Nr.15.,11.&) tika nolemts iznomāt uz laiku līdz pieciem gadiem, bez apbūves tiesībām, lauksaimniecības vajadzībām pašvaldībai piekrītošās lauku apvidus zemes vienības, saskaņā ar šim lēmumam pievienoto iznomājamo zemes vienību sarakstu (Pielikums Nr.1).  

Pieteikties uz pašvaldībai piekritīgo  zemes vienību nomu var līdz 2017. gada 19. janvārim, iesniedzot Kārsavas novada pašvaldībai adresētu  nomas pieteikumu, kurā norādīta sekojoša  informācija:

- fiziskām  personām - pieteikumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīves vietas adrese un cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, telefona numurs, e-pasta adrese;

- juridiskām personām - pieteikumu, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, telefona Nr., e-pasta adrese, informācija par juridisko personu pārstāvošo personu.

Kārsavas novada pašvaldības kolektīvs novēl skaistus un ģimeniskus svētkus

Kārsavas novada pašvaldības darba laiks pirmssvētku dienās

Kārsavas novada pašvaldības darba laiku izmaiņas:

piektdiena, 23. decembris – darba diena 08.00 – 12.00 un 12.30 – 15.00

pirmdiena, 26. decembris – brīvdiena

piektdiena, 30. decembris – darba diena 08.00 – 12.00 un 12.30 – 15.00

Dzēsti nekustamā īpašuma nodokļu parādi

Atbilstoši likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25. panta ceturtajai daļai Kārsavas novada pašvaldība informē, ka ar Kārsavas novada pašvaldības 22.12.2016. domes sēdes lēmumu Nr.15, &.33 ,,Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu" dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un ar to saistītā nokavējuma nauda sekojošām personām:

Vilhelmam Brencam, Jānim Rudzeišam, Jānim Zeiļukam, Aleksandram Vinteram, Zenonam Silkānam, Nikolajam Lukašonokam, Vladimiram Posredņikovam, Vladislavam Kodorānam, Dmitrijam Posredņikovam, Natālijai Sļotovai, Ruslanam Moisejenko, Jānim Zambergam, Aivaram Rudušam, Jurim Sutra, Valijai Sunītei, Staņislavam Romanovskim, Dzintrai Grabovskai, Anitai Ūzulniecei, Vladimiram Ivanovam, Veltai Marhiļevičai, Dzintaram Kokinam, Genādijam Lušņikovam, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Mega-Agro”, reģistrācijas Nr. 40003828349, Lidijai Plaudei, Zinaīdai Kanenieks, Annai Ločmelei, Liudmilai Ermolaevai, Jurim Linužam, Genovefai Boldānei, Dagmārai Pavļukai, Indulim Vaserbergam.

Ielādes laiks: 0.20 sekundes
13,878,859 Unikāli apmeklētāji