Navigācija

· Pašvaldība
    · Nolikums
    · Kontakti
    · Pārvaldes
    · Teritorijas plānojumi
    · Domes Lēmumi
    · Saistošie noteikumi
    · Deputāti
    · Komisijas
    · Komitejas
    · Nolikumi
    · Publiskais pārskats
    · Budžets
· Sociālais dienests
    · Darba laiki
    · Aktuālā informācija
    · Bukleti
· Novada Kartes
· Projekti
    · ESF
    · ERAF
    · LAT-LIT
    · EST-LAT-RUS
        · TRAFFIC
        · FORGET A HURRY
    · ELFLA
        · LAD
        · LEADER
    · KF
    · SFL
    · KPFI
    · Comenius
· Avīze
· Bibliotēkas
· Sports
· Tautas nami
· Bāriņtiesa
· Amatpersonu atalgojumi
· Slimnīca
· NVO
· epakalpojumi
· Statistika
· Lauku atbalsts
· VID informē
· Attīstības plānošana
· Pakalpojumi
· Būvvalde

Pēdējie raksti

Autorizācija

Lietotājvārds

Parole
Jūs neesiet reģistrējies?
Spiediet ŠEIT lai reģistrētos.

Aizmirsāt paroli?
Pieprasiet jaunu ŠEIT.

Fotogalerija

Tiešās saites

sadalestikls
KMMS
Malnava

Meži.lv
Kārsavas Jaunieši

E-iespējas
Latvijas Pašvaldību savienībai
Latgales plānošanas reģions

PAZIŅOJUMS PAR KĀRSAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS LAUKU APVIDUS ZEMES IZNOMĀŠANU

Ar Kārsavas novada pašvaldības domes  22.12..2016. lēmumu ( prot. Nr.15.,11.&) tika nolemts iznomāt uz laiku līdz pieciem gadiem, bez apbūves tiesībām, lauksaimniecības vajadzībām pašvaldībai piekrītošās lauku apvidus zemes vienības, saskaņā ar šim lēmumam pievienoto iznomājamo zemes vienību sarakstu (Pielikums Nr.1).  

Pieteikties uz pašvaldībai piekritīgo  zemes vienību nomu var līdz 2017. gada 19. janvārim, iesniedzot Kārsavas novada pašvaldībai adresētu  nomas pieteikumu, kurā norādīta sekojoša  informācija:

- fiziskām  personām - pieteikumu, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīves vietas adrese un cita adrese, kurā persona ir sasniedzama, telefona numurs, e-pasta adrese;

- juridiskām personām - pieteikumu, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, telefona Nr., e-pasta adrese, informācija par juridisko personu pārstāvošo personu.

Informācija par iznomājamās  zemes vienības  atrašanās vietu ērti atrodama interneta adresē - karte.lad.gov.lv 

 

Pieteikuma forma (spied šeit).

 

Zemes lietu vecākā speciāliste Anna Orinska,

t. darba laikā - 65733135, 29243612.

Zemes lietu speciāliste Ludmila Krišāne

t. darba laikā – 65707363, 65728268, 26143408.

Ielādes laiks: 0.04 sekundes
13,746,368 Unikāli apmeklētāji