Navigācija

· Pašvaldība
    · Nolikums
    · Kontakti
    · Pārvaldes
    · Teritorijas plānojumi
    · Domes Lēmumi
    · Saistošie noteikumi
    · Deputāti
    · Komisijas
    · Komitejas
    · Nolikumi
    · Publiskais pārskats
    · Budžets
· Sociālais dienests
    · Darba laiki
    · Aktuālā informācija
    · Bukleti
· Novada Kartes
· Projekti
    · ESF
    · ERAF
    · LAT-LIT
    · EST-LAT-RUS
        · TRAFFIC
        · FORGET A HURRY
    · ELFLA
        · LAD
        · LEADER
    · KF
    · SFL
    · KPFI
    · Comenius
· Avīze
· Bibliotēkas
· Sports
· Tautas nami
· Bāriņtiesa
· Amatpersonu atalgojumi
· Slimnīca
· NVO
· epakalpojumi
· Statistika
· Lauku atbalsts
· VID informē
· Attīstības plānošana
· Pakalpojumi
· Būvvalde

Pēdējie raksti

Autorizācija

Lietotājvārds

Parole
Jūs neesiet reģistrējies?
Spiediet ŠEIT lai reģistrētos.

Aizmirsāt paroli?
Pieprasiet jaunu ŠEIT.

Fotogalerija

Tiešās saites

sadalestikls
KMMS
Malnava

Meži.lv
Kārsavas Jaunieši

E-iespējas
Latvijas Pašvaldību savienībai
Latgales plānošanas reģions

ŠŅITKAS UPES PĀRMAIŅAS

Daudzi iedzīvotāji noteikti ir pamanījuši un arī sastapušies ar plūdiem Šņitkas upē pavasarī. Atkarībā no sniega un ledus kušanas tempa, to apjoms atšķiras, bet tie piemeklē kārsaviešus ik gadu.

Lai šo situāciju mainītu par labu, tika piesaistīts eksperts ar pieredzi plūdu risinājumos upēs Andris Urtāns no Dabas aizsardzības pārvaldes, lai izpētītu upes reljefu, īpašības un kopīgi izstrādātu rīcības plānu plūdu riska mazināšanai Kārsavas pilsētā. Kā primāros darbus eksperts ieteica upes gultnes taisnošanu 18 metru garumā starp Vienības un Telegrāfa ielām, kā arī celmu un krūmu izņemšanu šajā posmā.

Par būtisku apstākli mazai ūdens caurplūdei eksperts minēja daudzos kokus, kas sagāzušies upes gultnē un veido smilšu, dūņu sanesumus. Jo īpaši tie ir izteikti augšpus pie „Krosta estrādes”. Tāpēc pašvaldības darbinieki devās kopīgā talkā, lai atbrīvotu upi un tās krastus no sagāztajiem kokiem.

Jāpiemin, ka upes labiekārtošana ir plānota arī turpmāk, lai kādu dienu tā būtu skaists un baudāms objekts ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet arī pilsētas viesiem.

 

Kārsavas novada vides pārvaldības speciālists

Juris Vorkalis

 

Daudzi iedzīvotāji noteikti ir pamanījuši un arī sastapušies ar plūdiem Šņitkas upē pavasarī. Atkarībā no sniega un ledus kušanas tempa, to apjoms atšķiras, bet tie piemeklē kārsaviešus ik gadu.

Lai šo situāciju mainītu par labu, tika piesaistīts eksperts ar pieredzi plūdu risinājumos upēs Andris Urtāns no Dabas aizsardzības pārvaldes, lai izpētītu upes reljefu, īpašības un kopīgi izstrādātu rīcības plānu plūdu riska mazināšanai Kārsavas pilsētā.

Kā primāros darbus eksperts ieteica upes gultnes taisnošanu 18 metru garumā starp Vienības un Telegrāfa ielām, kā arī celmu un krūmu izņemšanu šajā posmā. Par būtisku apstākli mazai ūdens caurplūdei eksperts minēja daudzos kokus, kas sagāzušies upes gultnē un veido smilšu, dūņu sanesumus. Jo īpaši tie ir izteikti augšpus pie „Krosta estrādes”. Tāpēc pašvaldības darbinieki devās kopīgā talkā, lai atbrīvotu upi un tās krastus no sagāztajiem kokiem.

Jāpiemin, ka upes labiekārtošana ir plānota arī turpmāk, lai kādu dienu tā būtu skaists un baudāms objekts ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet arī pilsētas viesiem.

Kārsavas novada vides pārvaldības speciālists

Juris Vorkalis

 

Daudzi iedzīvotāji noteikti ir pamanījuši un arī sastapušies ar plūdiem Šņitkas upē pavasarī. Atkarībā no sniega un ledus kušanas tempa, to apjoms atšķiras, bet tie piemeklē kārsaviešus ik gadu.

Lai šo situāciju mainītu par labu, tika piesaistīts eksperts ar pieredzi plūdu risinājumos upēs Andris Urtāns no Dabas aizsardzības pārvaldes, lai izpētītu upes reljefu, īpašības un kopīgi izstrādātu rīcības plānu plūdu riska mazināšanai Kārsavas pilsētā. Kā primāros darbus eksperts ieteica upes gultnes taisnošanu 18 metru garumā starp Vienības un Telegrāfa ielām, kā arī celmu un krūmu izņemšanu šajā posmā.

Par būtisku apstākli mazai ūdens caurplūdei eksperts minēja daudzos kokus, kas sagāzušies upes gultnē un veido smilšu, dūņu sanesumus. Jo īpaši tie ir izteikti augšpus pie „Krosta estrādes”. Tāpēc pašvaldības darbinieki devās kopīgā talkā, lai atbrīvotu upi un tās krastus no sagāztajiem kokiem.

Jāpiemin, ka upes labiekārtošana ir plānota arī turpmāk, lai kādu dienu tā būtu skaists un baudāms objekts ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet arī pilsētas viesiem.

 

Daudzi iedzīvotāji noteikti ir pamanījuši un arī sastapušies ar plūdiem Šņitkas upē pavasarī. Atkarībā no sniega un ledus kušanas tempa, to apjoms atšķiras, bet tie piemeklē kārsaviešus ik gadu.

Lai šo situāciju mainītu par labu, tika piesaistīts eksperts ar pieredzi plūdu risinājumos upēs Andris Urtāns no Dabas aizsardzības pārvaldes, lai izpētītu upes reljefu, īpašības un kopīgi izstrādātu rīcības plānu plūdu riska mazināšanai Kārsavas pilsētā.

Kā primāros darbus eksperts ieteica upes gultnes taisnošanu 18 metru garumā starp Vienības un Telegrāfa ielām, kā arī celmu un krūmu izņemšanu šajā posmā. Par būtisku apstākli mazai ūdens caurplūdei eksperts minēja daudzos kokus, kas sagāzušies upes gultnē un veido smilšu, dūņu sanesumus. Jo īpaši tie ir izteikti augšpus pie „Krosta estrādes”. Tāpēc pašvaldības darbinieki devās kopīgā talkā, lai atbrīvotu upi un tās krastus no sagāztajiem kokiem.

Jāpiemin, ka upes labiekārtošana ir plānota arī turpmāk, lai kādu dienu tā būtu skaists un baudāms objekts ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet arī pilsētas viesiem.

Kārsavas novada vides pārvaldības speciālists

Juris Vorkalis

 

Ielādes laiks: 0.07 sekundes
13,878,909 Unikāli apmeklētāji