Navigācija

· Pašvaldība
    · Nolikums
    · Kontakti
    · Pārvaldes
    · Teritorijas plānojumi
    · Domes Lēmumi
    · Saistošie noteikumi
    · Deputāti
    · Komisijas
    · Komitejas
    · Nolikumi
    · Publiskais pārskats
    · Budžets
· Sociālais dienests
    · Darba laiki
    · Aktuālā informācija
    · Bukleti
· Novada Kartes
· Projekti
    · ESF
    · ERAF
    · LAT-LIT
    · EST-LAT-RUS
        · TRAFFIC
        · FORGET A HURRY
    · ELFLA
        · LAD
        · LEADER
    · KF
    · SFL
    · KPFI
    · Comenius
· Avīze
· Bibliotēkas
· Sports
· Tautas nami
· Bāriņtiesa
· Amatpersonu atalgojumi
· Slimnīca
· NVO
· epakalpojumi
· Statistika
· Lauku atbalsts
· VID informē
· Attīstības plānošana
· Pakalpojumi
· Būvvalde

Pēdējie raksti

Autorizācija

Lietotājvārds

Parole
Jūs neesiet reģistrējies?
Spiediet ŠEIT lai reģistrētos.

Aizmirsāt paroli?
Pieprasiet jaunu ŠEIT.

Fotogalerija

Tiešās saites

sadalestikls
KMMS
Malnava

Meži.lv
Kārsavas Jaunieši

E-iespējas
Latvijas Pašvaldību savienībai
Latgales plānošanas reģions

Kārsavas novada pašvaldība aicina vietējos uzņēmējus un iedzīvotājus uz apspriedi par grants ceļu pārbūvi

Kārsavas novada pašvaldība 8. janvārī, plkst. 10:00 aicina novada uzņēmējus un iedzīvotājus  uz sanāksmi, kuras laikā tiks lemts par to, kuru pašvaldības grants ceļu būvniecību vai pārbūvi nepieciešams iekļaut Lauku atbalsta programmas 2014. – 2020. gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. 

2015. gada 29. oktobrī Kārsavas novada domes sēdē tika apstiprināti atlases kritēriji, ar kuriem var iepazīties Attīstības nodaļā pēc adreses “ Mežmuižas”, Malnavas pagasts, Kārsavas novads vai elektroniski  Kārsavas mājas lapā domes sēdes protokolā – (http://karsava.lv/downloads.php?page_id=753) , kurus pašvaldība piemēros, izvērtējot prioritātes pašvaldības grants ceļu būvniecībai vai pārbūvei.

Kārsavas novada domes komisija ir iepazinusies ar ceļu stāvokli Kārsavas novadā.

Pamatojoties uz apstiprinātiem atlases kritērijiem, ceļu stāvokli un iedzīvotāju ieteikumiem, pašvaldība izvirza sekojošu ceļu sarakstu:

Alejas iela Kārsavas pilsētā (visā garumā);

Nākotnes iela Kārsavas pilsētā (visā garumā).

Aicinām novada uzņēmējus un iedzīvotājus uz apspriešanu: Kārsavas novada pašvaldības sēžu zālē – 2016. gada  8. janvārī, plkst. 10:00

Apspriedes laikā tiks iepazīstināti ar atlases kritērijiem, pēc kuriem tiek izvēlēti pašvaldības ceļi pārbūvei un notiks kopīga priekšlikumu izvērtēšana un apspriešana ar  vietējiem uzņēmējiem un iedzīvotājiem par prioritāro ceļu sarakstu.

Prioritāte atbalsta saņemšanai ir lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes objektiem un integrētā tipa projektiem, kas tiek īstenoti kopā ar pievadceļu izbūvi uzņēmējdarbības objektiem apakšpasākumā „ Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā ”.

Aicinām uzņēmējus un iedzīvotājus iepazīties ar pašvaldības grants ceļiem un atlases kritērijiem, kā arī  līdz 2016.gada 8. janvārim Attīstības nodaļā iesniegt priekšlikumus par ceļu atbilstību apstiprinātajiem kritērijiem. 

Pašvaldība aicina vietējos uzņēmējus un ik vienu interesentu  aktīvi iesaistīties šajās sapulcēs.

 

Sagatavoja Inese Lipska, projektu vadītāja

Ielādes laiks: 0.06 sekundes
13,892,819 Unikāli apmeklētāji