Navigācija

· Pašvaldība
    · Nolikums
    · Kontakti
    · Pārvaldes
    · Teritorijas plānojumi
    · Domes Lēmumi
    · Saistošie noteikumi
    · Deputāti
    · Komisijas
    · Komitejas
    · Nolikumi
    · Publiskais pārskats
    · Budžets
· Sociālais dienests
    · Darba laiki
    · Aktuālā informācija
    · Bukleti
· Novada Kartes
· Projekti
    · ESF
    · ERAF
    · LAT-LIT
    · EST-LAT-RUS
        · TRAFFIC
        · FORGET A HURRY
    · ELFLA
        · LAD
        · LEADER
    · KF
    · SFL
    · KPFI
    · Comenius
· Avīze
· Bibliotēkas
· Sports
· Tautas nami
· Bāriņtiesa
· Amatpersonu atalgojumi
· Slimnīca
· NVO
· epakalpojumi
· Statistika
· Lauku atbalsts
· VID informē
· Attīstības plānošana
· Pakalpojumi
· Būvvalde

Pēdējie raksti

Autorizācija

Lietotājvārds

Parole
Jūs neesiet reģistrējies?
Spiediet ŠEIT lai reģistrētos.

Aizmirsāt paroli?
Pieprasiet jaunu ŠEIT.

Kārsavas novada pašvaldības veica grozījumus prioritāro ceļu sarakstā pašvaldības grants ceļu pārbūvei

28. aprīlī Kārsavas novada domes sēdē tika veikti grozījumi prioritāro ceļu sarakstā pašvaldības grants ceļu pārbūvei pasākumam ”Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.

Pašvaldība izvirza sekojošu ceļu sarakstu:

Straujas iela Mērdzenes pagastā (visā garumā);

Jāņa iela Mežvidu pagastā (visā garumā);

Parka iela Mežvidu pagastā (visā garumā);

Zaļās ielas Mežvidu pagastā (visā garumā);

A-1 Salnava – Aizsili - Bēliņi – Verpeļi (garums 0,900 km);

A-57 Kārsava- Jēči- Otrie Mežvidi (0.00 km – 1.700 km);

A-59 Soldoni – Šoseja (0,00-0,300 km);

Alejas iela Kārsavas pilsētas teritorijā (visā garumā);

Nākotnes iela Kārsavas pilsētas teritorijā (garums 0,140 - 0,376 km);

 A-120 Pudinava-Latvīšu Stiglova (visā garumā);

Smilšu iela Goliševas pagastā (0,197 – 0,597 km).

Aicinām novada uzņēmējus un iedzīvotājus izteikt savu viedokli līdz š.g. 1.jūnijam.

Viedokli var iesniegt rakstiski, iesniedzot iesniegumu Kārsavas novada domē pie sekretāres vai pa tālruņiem: 26182923; 26101155.


 

Sagatavoja Inese Lipska, projektu vadītāja

Ielādes laiks: 0.06 sekundes
13,892,720 Unikāli apmeklētāji