Navigācija

· Pašvaldība
    · Nolikums
    · Kontakti
    · Pārvaldes
    · Teritorijas plānojumi
    · Domes Lēmumi
    · Saistošie noteikumi
    · Deputāti
    · Komisijas
    · Komitejas
    · Nolikumi
    · Publiskais pārskats
    · Budžets
· Sociālais dienests
    · Darba laiki
    · Aktuālā informācija
    · Bukleti
· Novada Kartes
· Projekti
    · ESF
    · ERAF
    · LAT-LIT
    · EST-LAT-RUS
        · TRAFFIC
        · FORGET A HURRY
    · ELFLA
        · LAD
        · LEADER
    · KF
    · SFL
    · KPFI
    · Comenius
· Avīze
· Bibliotēkas
· Sports
· Tautas nami
· Bāriņtiesa
· Amatpersonu atalgojumi
· Slimnīca
· NVO
· epakalpojumi
· Statistika
· Lauku atbalsts
· VID informē
· Attīstības plānošana
· Pakalpojumi
· Būvvalde

Pēdējie raksti

Autorizācija

Lietotājvārds

Parole
Jūs neesiet reģistrējies?
Spiediet ŠEIT lai reģistrētos.

Aizmirsāt paroli?
Pieprasiet jaunu ŠEIT.

Fotogalerija

Tiešās saites

sadalestikls
KMMS
Malnava

Meži.lv
Kārsavas Jaunieši

E-iespējas
Latvijas Pašvaldību savienībai
Latgales plānošanas reģions

Zināmi Ziemeļlatgales vides objektu autori

Ziemassvētku priekšvakarā noslēdzās pēdējā Ziemeļlatgales pašvaldību kopprojekta „Loba doba Zīmeļlatgolā, jeb atklāj dabas pētnieku sevī!” vides objektu iepirkumu procedūra. Rugāju, Balvu, Viļakas, Baltinavas un Kārsavas pašvaldības ir izvēlējušās autordarbus, kas atspoguļos četras dabas stihijas un to simbiozi, kā arī nesīs vēsti par dabas nozīmi ik katra Latvijas iedzīvotāja dzīvē.

Ikgadējās akcijas "Izgaismo Ziemassvētkus un gadu miju" ietvaros šogad tiks filmēts videoklips

Ikgadējās akcijas "Izgaismo Ziemassvētkus un gadu miju" ietvaros šogad tiks filmēts videoklips un veidota fotogalerija par mūsu gaišo un skaisto novadu. 
Gaismas objektu uzņemšana notiks 27. decembrī no plkst. 15.30. Aicinām šajā laikā iedegts savus rotājumus un gaismiņas! 
Iedegsim gaismu sevī, pagalmā un novadā!

Biedrības "Gvelzis" pirmssvētku izstāde

Senioru biedrība "Gvelzis", gatavojoties svētkiem, cītīgi rosījās pie dāvanu radīšanas. Pirms dāvanas dodas pie jaunajiem saimniekiem, dāmas noorganizēja izstādi, kur bija aplūkojamie viņu tapotie darbi.

Krāšņi, dzīves priecīgi un smaki darbi, kas veidoti tapošanas tehnikā - ļoti sens adīšanas veids, kura pamatā ir dzijas cilpu mešana ap tapiņām.

Valdība atbalsta Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritoriju platības noteikšanu

Otrdien, 2016. gada 20. decembrī valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātos priekšlikumus par Latgales speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) teritoriju platības, tās teritoriju robežu noteikšanu, aktualizēšanas kārtību un kritērijiem.

Latgales SEZ izveidošanas mērķis ir veicināt Latgales reģiona attīstību, piesaistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darbavietu radīšanai.

Likums nosaka, ka SEZ darbība ilgs līdz 2035. gada 31. decembrim un tās kopējā teritorija nepārsniegs 5% no Latgales reģiona platības.

250 Ziemassvētku apsveikumi cilvēkiem, kuri tos vismazāk gaida

Ziemassvētku brīnums top mūsu pašu rokām. Kārsavas novada Jauniešu centrs “Pūga” sadarbībā ar Kārsavas novada Sociālo dienestu ar pašdarinātiem apsveikumiem un dāvanām sirsnīgi sveica tos, kuri to vismazāk gaida.

Jaunieši kopīgie spēkiem izgatavoja 250 Ziemassvētku apsveikumus, kuri tika pielikti klāt Kārsavas novada pašvaldības dāvanām, kuras ik gadu tiek pasniegtas daudzbērnu ģimenēm, vientuļajiem pensionāriem, kuriem nav bērnu, personām ar invaliditāti kopš bērnības. 

Kārsavas novada ķīmijas skolotāji iegūst RTU sertifikātus

Kārsavas novada 6 ķīmijas skolotāji piedalījās RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes seminārā „Ķīmija kā prioritāte” un ieguva RTU sertifikātus.

Pedagogi noklausījās referātus un piedalījās diskusijās par ķīmijas rūpniecības attīstības perspektīvām Latvijā un Eiropā, pilnveidoja savas zināšanas par SIA MADARA COSMETICS dabīgās kosmētikas izstrādi un šīs kosmētikas ražošanas perspektīvām nākotnē, apguva naudas zīmju viltojumu atpazīšanas metodes. 

Esošie un topošie mājražotāji tiek aicinātu uz tikšanos Malnavā

Pirmssvētku noskaņās SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Rēzeknes nodaļa aicina uz kopā sanākšanu gan esošos mājražotājus, gan šo darbību uzsākt gribētājus, gan visus citus interesentus, kuriem ir vēlme redzēt, dzirdēt, pārrunāt dažnedažādus ar mājražošanu saistītus jautājumus.

Katram ir iziets savs pieredzes ceļš, iepazīti pamatprincipi. Mājražotāja mērķis ir sagatavot un piedāvāt pircējam ne tikai kvalitatīvu produkciju, bet prast to padarīt pievilcīgu, gaumīgu. Izdoma, interese un zināšanas ir darba dzinulis.

Paziņojums par SIA “ALAAS” tarifa projektu

SIA „ALAAS”, reģ.nr.42403013918, juridiskā adrese: „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts Rēzeknes novads LV-4633. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodiku.

Malnas koledža īstenojusi mācību mobilitāti Erasmus+ programmas projektā ‘’Malnavas koledžas audzēkņu prakse Vācijā’’

No 03.10.2016. līdz 01.11.2016. Malnavas koledžas 20 audzēkņi/10 audzēkņi no Malnavas koledžas izglītības programmas “Lauksaimniecība” un 10 izglītojamie Malnavas koledžas izglītības programmu īstenošanas vietas Višķi izglītības programmā “Lauksaimniecības tehnika” /īstenoja praksi pie sadarbības partneriem DEULA-Nienburg GmbH Vācijā, apgūstot jaunas prasmes un iemaņas strādājot ar jaunāko un modernāko tehniku, aprīkojumu, instrumentiem, apgūstot valodu kompetences. Projekta Nr. ERASMUS + 2016-I –LV01-KA102-022434 kopējās izmaksas EUR 54 900.00.

Iespēja pieteikties atbalstam zivsaimniecībā

Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu atbalsta pasākumiem "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā", "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde" un "Tirdzniecības pasākumi".

Pasākumā "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā" pieejamais publiskais finansējums ir 8 miljoni eiro. Pasākuma mērķis ir akvakultūras uzņēmumu konkurētspējas un dzīvotspējas palielināšana. Pasākumā atbalstu piešķir pretendentiem, kuru investīcijas projektā ir saistītas ar karpu, foreļu, zandartu, ālantu, sterletu, līdaku, līņu, samu, storu, pāliju, garneļu un vēžu audzēšanu. Atbalstu par citām akvakultūras dzīvnieku sugām piešķir saskaņā ar pretendenta iesniegtu neatkarīgu tirgus pētījumu, kuru veikusi zinātniska institūcija. Projektu iesniegumu pieņemšana minētajā pasākumā notiks no 2017. gada 12. janvāra līdz 2017. gada 30. jūnijam.

Radošuma diena Kārsavas novada skolu 5.–11.klašu skolēniem

Kārsavas novada vispārizglītojošo skolu 5.–11.klašu izglītojamiem Kārsavas vidusskolā tika organizētas konkursa „Zinu. Protu. Varu. Daru!” tehniski radošās darbnīcas.

Konkursa mērķis bija rosināt jauniešu interesi par tehniskām lietām, modelēšanu, jaunradi un inovācijām, veicināt skolēnu ievirzi uz tehniska rakstura karjeras iespējām un izvēli. Konkursā piedalījās Salnavas pamatskolas, Mežvidu pamatskolas, Mērdzenes pamatskolas un Kārsavas vidusskolas skolēnu komandas. Pavisam piedalījās 95 izglītojamie, kuri darbojās 3 darbnīcās. 

Ielādes laiks: 0.07 sekundes
13,755,446 Unikāli apmeklētāji