Navigācija

· Pašvaldība
    · Nolikums
    · Kontakti
    · Pārvaldes
    · Teritorijas plānojumi
    · Domes Lēmumi
    · Saistošie noteikumi
    · Deputāti
    · Komisijas
    · Komitejas
    · Nolikumi
    · Publiskais pārskats
    · Budžets
· Sociālais dienests
    · Darba laiki
    · Aktuālā informācija
    · Bukleti
· Novada Kartes
· Projekti
    · ESF
    · ERAF
    · LAT-LIT
    · EST-LAT-RUS
        · TRAFFIC
        · FORGET A HURRY
    · ELFLA
        · LAD
        · LEADER
    · KF
    · SFL
    · KPFI
    · Comenius
· Avīze
· Bibliotēkas
· Sports
· Tautas nami
· Bāriņtiesa
· Amatpersonu atalgojumi
· Slimnīca
· NVO
· epakalpojumi
· Statistika
· Lauku atbalsts
· VID informē
· Attīstības plānošana
· Pakalpojumi
· Būvvalde

Pēdējie raksti

Autorizācija

Lietotājvārds

Parole
Jūs neesiet reģistrējies?
Spiediet ŠEIT lai reģistrētos.

Aizmirsāt paroli?
Pieprasiet jaunu ŠEIT.

Paziņojums par Kārsavas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam 1. redakcijas un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta publisko apspriešanu

Saskaņā ar Kārsavas novada domes 24.08.2011. sēdes lēmumu (protokols nr.11, 9.§) tiek nodoti publiskai apspriešanai Kārsavas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam 1.redakcija un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts.

Valsts darba inspekcija informē

Valsts darba inspekcijas konsultatīvo tālruņu numuri ir 67186522 un 67186523.

Konsultācijas klātienē iespējams saņemt Rēzeknē, Zemnieku ielā 16a, apmeklētājus pieņem pirmdienās no plkst. 13:00 līdz 18:00 (t. 26599470, 26145360, 25484728).

Kārsavas Mūzikas un mākslas skola

news: Kmms-ban.gif

Paziņojums par Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam izstrādes uzsākšanu

Kārsavas novada dome informē, ka ar 2011.gada 26.janvāra Kārsavas novada domes lēmumu (sēdes protokols nr.2, 6.§) ir uzsākta Kārsavas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam izstrāde, apstiprināts darba uzdevums un izpildes termiņi.

Paziņojums par Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Kārsavas novada domes 2011.gada 26. janvāra lēmumu „Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu” (sēdes protokols nr.2, 7.§) ir uzsākta Kārsavas novada teritorijas plānojuma izstrāde, apstiprināts darba uzdevums un izpildes termiņi.

Kārsavas policijas iecirkņa inspektoru iedzīvotāju pieņemšanas laiks

Kārsavā, Stacijas ielā 12:
Otrdien: 13:00  - 15:00
Piektdien: 09:00 - 11:00
Ielādes laiks: 0.08 sekundes
13,755,059 Unikāli apmeklētāji