Navigācija

· Pašvaldība
    · Nolikums
    · Kontakti
    · Pārvaldes
    · Teritorijas plānojumi
    · Domes Lēmumi
    · Saistošie noteikumi
    · Deputāti
    · Komisijas
    · Komitejas
    · Nolikumi
    · Publiskais pārskats
    · Budžets
· Sociālais dienests
    · Darba laiki
    · Aktuālā informācija
    · Bukleti
· Novada Kartes
· Projekti
    · ESF
    · ERAF
    · LAT-LIT
    · EST-LAT-RUS
        · TRAFFIC
        · FORGET A HURRY
    · ELFLA
        · LAD
        · LEADER
    · KF
    · SFL
    · KPFI
    · Comenius
· Avīze
· Bibliotēkas
· Sports
· Tautas nami
· Bāriņtiesa
· Amatpersonu atalgojumi
· Slimnīca
· NVO
· epakalpojumi
· Statistika
· Lauku atbalsts
· VID informē
· Attīstības plānošana
· Pakalpojumi
· Būvvalde

Pēdējie raksti

Autorizācija

Lietotājvārds

Parole
Jūs neesiet reģistrējies?
Spiediet ŠEIT lai reģistrētos.

Aizmirsāt paroli?
Pieprasiet jaunu ŠEIT.

Fotogalerija

Tiešās saites

sadalestikls
KMMS
Malnava

Meži.lv
Kārsavas Jaunieši

E-iespējas
Latvijas Pašvaldību savienībai
Latgales plānošanas reģions

Kontakti

Kārsavas novada pašvaldība

Adrese: Vienības 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV 5717

Tālr.: 65781390

Fakss: 65711030

E-pasts: dome@karsava.lv

Iedzīvotāju pieņemšana:

Darba dienās 8:00–16:30

Pusdienu pārtraukums: 12:00-12:30

Domes priekšsēdētāja

Ināra Silicka

26146350

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Pēteris Laganovskis

29435813

Izpilddirektors

Toms Vorkalis

26182923

Sekretāre

 

Sandra Barsukova

29322477

Kancelejas vadītāja

 

Marita Stepanova

65781395

 

Arhīva speciāliste/

Personāla speciāliste

Dzidra Šķirmante

65781395

Juriste

 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Tūrisma organizatore

 

Vides pārvaldes speciālists

 


Vera Lipska

 

Inese Krivmane

 

 

Inga Bernāne

 

Juris Vorkalis

29383588

 

26606506

 

 

29327265

 

28343926


Grāmatvedība

Galvenā grāmatvede

Ilona Lustika

65781394
Galvenā ekonomiste

Svetlana Sprukte

65726921

Ekonomiste

Mārīte Kuleša

65726921

Grāmatvede

Grāmatvede

Ņina Fiļipova

Biruta Fiļipova

65781394

65781392

Grāmatvede

Ineta Kadakovska

65781394

Grāmatvede

Gunta Silicka

65781394

Grāmatvede

Elvīra Nagle

65781392

Grāmatvede

Mārīte Bernāne

65781392

Kasiere

Emīlija Zeiļuka

65781391

 

Dzimtsarakstu nodaļa - 65781393

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Nadežda Tarasova

29325011

Nodaļas vad. vietniece/Dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste

Daina Rudzīte

 

 


Attīstības nodaļa - 65733135

Attīstības nodaļas vadītāja

Inese Nagle

26414576

 

Projektu vadītāja

Inese Lipska

26101155

 

Zemes lietu vecākā speciāliste

Anna Orinska

65733135

Zemes lietu speciāliste

Ludmila Krišāne

65707363

Datortīklu administrators

Toms Barkāns

22011840

 

 

Izglītības nodaļa

Izglītības metodiķe

Vaira Šicāne

29384429

Izglītības metodiķe

Inta Laganovska-Vesere

29131628

 

 

 

Pagastu pārvaldes

Goliševas pagasta pārvalde - 65728022

vadītājs Anatolijs Posredņikovs - 29485760

E-pasts: goliseva@karsava.lv

Kasiere

Tatjana Belokurova

Sekretāre Larisa Žukova

Sociālās palīdzības organizatore

Tatjana Golubeva

 

 

Mērdzenes pagasta pārvalde – 65722225

vadītājs Jānis Koļčs – 29485721

E-pasts: merdzene@karsava.lv

Tehniskā sekretāre

Ināra Sarkane

Nodokļu administratore

Mārīte Poikāne

Sociālais darbinieks

Ināra Sarkane

L/s konsultante / kasiere Ņina Polnija
   

 

Mežvidu pagasta pārvalde- 65728268

vadītāja Antra Bojāre – 22017052

E-pasts: mezvidi@karsava.lv

Sekretāre

Antra Bojāre

Kasiere

Lidija Adijāne

Sociālais darbinieks

Dace Rancāne

 

 

Malnavas pagasta pārvalde – 65733000

vadītāja Irēna Kaupuže - 26111413

E-pasts: malnava@karsava.lv

Sekretāre

Irēna Kaupuže

Kasiere

Veneranda Nalivaiko

 

 

Salnavas pagasta pārvalde -65707363

vadītāja Anna Gabrāne - 26126901

E-pasts: salnava@karsava.lv

L/s konsultante

Anna Gabrāne

Sekretāre/kasiere

Inga Nalivaiko

Sociālās palīdzības organizatore

Veneranda Kalve

 

26101155
Ielādes laiks: 0.04 sekundes
13,746,479 Unikāli apmeklētāji