Navigācija

· Pašvaldība
    · Nolikums
    · Kontakti
    · Pārvaldes
    · Teritorijas plānojumi
    · Domes Lēmumi
    · Saistošie noteikumi
    · Deputāti
    · Komisijas
    · Komitejas
    · Nolikumi
    · Publiskais pārskats
    · Budžets
· Sociālais dienests
    · Darba laiki
    · Aktuālā informācija
    · Bukleti
· Novada Kartes
· Projekti
    · ESF
    · ERAF
    · LAT-LIT
    · EST-LAT-RUS
        · TRAFFIC
        · FORGET A HURRY
    · ELFLA
        · LAD
        · LEADER
    · KF
    · SFL
    · KPFI
    · Comenius
· Avīze
· Bibliotēkas
· Sports
· Tautas nami
· Bāriņtiesa
· Amatpersonu atalgojumi
· Slimnīca
· NVO
· epakalpojumi
· Statistika
· Lauku atbalsts
· VID informē
· Attīstības plānošana
· Pakalpojumi
· Būvvalde

Pēdējie raksti

Autorizācija

Lietotājvārds

Parole
Jūs neesiet reģistrējies?
Spiediet ŠEIT lai reģistrētos.

Aizmirsāt paroli?
Pieprasiet jaunu ŠEIT.

Fotogalerija

Tiešās saites

sadalestikls
KMMS
Malnava

Meži.lv
Kārsavas Jaunieši

E-iespējas
Latvijas Pašvaldību savienībai
Latgales plānošanas reģions

Rekvizīti

Kārsavas novada pašvaldības rekvizīti

 

Kārsavas novada pašvaldība

Reģ.Nr.90000017398

Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV – 5717

Banka: Valsts Kase

Norēķinu konta Nr. : LV65TREL9802310027000

Bankas kods:TRELLV22

 

Kārsavas novada pašvaldība

Reģ.Nr.90000017398

Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV – 5717

Banka: AS „SWEDBANK”

Norēķinu konta Nr. : LV58HABA0551018987790

Bankas kods:HABALV22

 

Kārsavas novada pašvaldība

Reģ.Nr.90000017398

Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV – 5717

Banka: AS „Citadele banka”

Norēķinu konta Nr. : LV37PARX0012468600002

Bankas kods:PARXLV22

 

Ziedojumu un dāvinājumu konta rekvizīti

 

Kārsavas novada pašvaldība

Reģ.Nr.90000017398

Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas nov. LV-5717

AS Swedbank

Kods:HABALV22

Konts:LV33HABA0551035159983


Ielādes laiks: 0.09 sekundes
13,746,474 Unikāli apmeklētāji