Navigācija

· Pašvaldība
    · Nolikums
    · Kontakti
    · Pārvaldes
    · Teritorijas plānojumi
    · Domes Lēmumi
    · Saistošie noteikumi
    · Deputāti
    · Komisijas
    · Komitejas
    · Nolikumi
    · Publiskais pārskats
    · Budžets
· Sociālais dienests
    · Darba laiki
    · Aktuālā informācija
    · Bukleti
· Novada Kartes
· Projekti
    · ESF
    · ERAF
    · LAT-LIT
    · EST-LAT-RUS
        · TRAFFIC
        · FORGET A HURRY
    · ELFLA
        · LAD
        · LEADER
    · KF
    · SFL
    · KPFI
    · Comenius
· Avīze
· Bibliotēkas
· Sports
· Tautas nami
· Bāriņtiesa
· Amatpersonu atalgojumi
· Slimnīca
· NVO
· epakalpojumi
· Statistika
· Lauku atbalsts
· VID informē
· Attīstības plānošana
· Pakalpojumi
· Būvvalde

Pēdējie raksti

Autorizācija

Lietotājvārds

Parole
Jūs neesiet reģistrējies?
Spiediet ŠEIT lai reģistrētos.

Aizmirsāt paroli?
Pieprasiet jaunu ŠEIT.

Rekvizīti

Kārsavas novada pašvaldības rekvizīti

 

Kārsavas novada pašvaldība

Reģ.Nr.90000017398

Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV – 5717

Banka: Valsts Kase

Norēķinu konta Nr. : LV65TREL9802310027000

Bankas kods:TRELLV22

 

Kārsavas novada pašvaldība

Reģ.Nr.90000017398

Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV – 5717

Banka: AS „SWEDBANK”

Norēķinu konta Nr. : LV58HABA0551018987790

Bankas kods:HABALV22

 

Kārsavas novada pašvaldība

Reģ.Nr.90000017398

Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads, LV – 5717

Banka: AS „Citadele banka”

Norēķinu konta Nr. : LV37PARX0012468600002

Bankas kods:PARXLV22

 

Ziedojumu un dāvinājumu konta rekvizīti

 

Kārsavas novada pašvaldība

Reģ.Nr.90000017398

Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas nov. LV-5717

AS Swedbank

Kods:HABALV22

Konts:LV33HABA0551035159983


Ielādes laiks: 0.09 sekundes
14,387,868 Unikāli apmeklētāji